De regels voor vakantiegeld of vakantiebijslag

19 mei 2014 | Door redactie

Veel mensen gebruiken de term ‘vakantiegeld’ voor het extraatje dat zij ontvangen in de maand mei of juni. Officieel is dat niet juist, want de formele term is ‘vakantiebijslag’. Ook weten veel mensen niet dat de werkgever ervoor mag kiezen om de vakantiebijslag niet in mei of juni uit te betalen, maar bijvoorbeeld verspreid over het jaar. Kent u de wettelijke regels voor de vakantiebijslag?

Veel mensen ontvangen deze maand hun vakantiebijslag. Iedereen in Nederland die in dienstbetrekking werkt, heeft recht op deze vakantiebijslag. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De vakantiebijslag moet minimaal 8% zijn van het loon. Verdient een werknemer meer dan drie keer het minimumloon, dan is de werkgever niet verplicht om over het meerdere vakantiebijslag te betalen.

8% vakantiebijslag niet over overwerk

De werkgever is niet alleen vakantiebijslag verschuldigd over het brutoloon van de werknemer, maar ook over aan de dienstbetrekking verbonden toeslagen, zoals onregelmatigheidstoeslag en provisie. Over bijzondere beloningen – zoals verdiensten uit overwerk, winst- en eindejaarsuitkeringen en onkostenvergoedingen – is uw bestuurder geen vakantiebijslag verschuldigd.

Vakantiebijslag niet verplicht in maand mei

Hoewel veel werkgevers de vakantiebijslag uitbetalen in de maand mei of juni, is dat niet verplicht. Het staat de werkgever vrij – als dat in de cao of arbeidsovereenkomst zo is afgesproken – om het in een andere maand uit te betalen of over het jaar te verdelen door het iedere maand in het salaris te verwerken. Hierover leest u meer in het bericht ‘Salaris inclusief vakantiegeld is toegestaan’.

Vakantiegeld is eigenlijk vakantiebijslag

Veel mensen gebruiken de term ‘vakantiegeld’ terwijl de wettelijke term ‘vakantiebijslag’ is.  Het begrip ‘vakantiegeld’ is echter geen loze term: dit is het loon dat een werknemer krijgt doorbetaald als hij vakantie opneemt.