Extra informatie nodig bij claim vakantiedagen

19 oktober 2015 | Door redactie

Werknemers die een claim indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor misgelopen vakantiedagen wegens ziekte, moeten hierbij aanvullende informatie aanleveren. U kunt hier dus vragen over krijgen van ex-werknemers die in de periode na 2006 na langdurig ziekteverzuim zijn ontslagen.

Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat de Staat aansprakelijk is voor de vakantiedagen die werknemers zijn misgelopen doordat de Nederlandse vakantiewetgeving te laat is aangepast. Naar aanleiding van dit bericht zijn er bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend.

Welke informatie moet de werknemer meesturen?

Het ministerie beraadt zich nu op de werkwijze om deze claims in behandeling te nemen, maar geeft alvast aan dat werknemers bij het indienen van een claim in elk geval de volgende informatie moeten meesturen:

  • de begin- en einddatum van de ziekteperiode;
  • de datum waarop het dienstverband beëindigd is;
  • wat de afrekening van vakantiedagen was bij het einde van het dienstverband;
  • het uurloon dat de werknemer verdiende.

Grenzen aan bewaarplicht voor personeelsgegevens

De komende tijd kunnen er dus ex-werknemers bij uw organisatie aankloppen om deze informatie bij u op te vragen. Het is echter de vraag of u nog over al deze gegevens beschikt. Er zijn immers grenzen aan de bewaarplicht (tool) voor personeelsgegevens.
Heeft u vragen over deze misgelopen vakantiedagen of over de bewaartermijnen van personeelsgegevens, dan kunt u die gratis stellen aan de adviseurs van de adviesdesk. U ontvangt binnen één werkdag reactie en binnen vijf werkdagen een antwoord op maat. Stel direct uw vraag