Het afkopen van vakantiedagen is beperkt

29 februari 2012 | Door redactie

Met de nieuwe vakantiewetgeving komen de wettelijke vakantiedagen van de werknemers een half jaar na het jaar van opbouw te vervallen. Werkgevers hebben de mogelijkheid om de niet opgenomen vakantiedagen van hun werknemers uit te betalen. Dit kan een oplossing zijn als de werknemer zijn vakantiedagen niet heeft opgenomen voor een bepaalde datum. Toch kleven er wel enige beperkingen aan de uitbetaling van vakantiedagen.

Zo is het tussentijds – tijdens het dienstverband – uitbetalen van vakantiedagen alleen mogelijk als het om de bovenwettelijke dagen gaat. Dit moet de werkgever dan schriftelijk afspreken met de werknemer. In het bericht ‘Onderhandel over verjaren van vakantiedagen’ kon u al lezen over de mogelijkheid om in overleg met de werkgever of bij de cao-onderhandelingen af te wijken van de nieuwe vervaltermijn.

Werknemer houdt recht op opnemen vakantiedagen

Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om vakantiedagen te verkopen. Volgens de wet houdt een werknemer namelijk het recht om zijn vakantiedagen gewoon op te nemen. Dit heeft te maken met de zogenoemde recuperatiefunctie (herstelfunctie) van vakantie. Vakantiedagen zijn bedoeld om uit te rusten van gedane arbeid. Dit betekent dat de werknemer de gelegenheid moet krijgen om vakantie op te nemen. Andersom kan de werknemer de werkgever ook niet verplichten om de vakantiedagen uit te laten betalen.

Wettelijke vakantiedagen zijn afgekocht

Mocht de werkgever wettelijke vakantiedagen toch hebben afgekocht, dan bestaat de mogelijkheid om dit te corrigeren. De werknemer stort het bedrag van de onterecht uitbetaalde vakantiedagen terug en de werkgever betaalt hem alsnog loon door tijdens zijn volgende vakantie. Als de werknemer hier niet aan wil meewerken, kan de werkgever bij de eerstvolgende salarisuitbetaling de uitbetaalde vakantiedagen weer optellen bij het vakantiesaldo en het onterecht uitbetaalde bedrag aftrekken van het salaris. Gaat de werkgever over tot deze laatste optie, dan doet hij er verstandig aan om de werknemer hierover vooraf te informeren. Als zowel werknemer als werkgever tevreden zijn over het afkopen van (bovenwettelijke) vakantiedagen, is er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht!