Het verschil: vakantiedagen en adv-dagen

30 juli 2019 | Door redactie

Of werknemers nu een vakantiedag of een adv-dag opnemen; op beide dagen zijn ze vrij. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen vakantiedagen en adv-dagen. Wat zijn die verschillen precies?

Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen om te herstellen van de gedane arbeid. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Het aantal wettelijke vakantiedagen is vastgesteld op viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Daarbovenop kunnen de werkgever en werknemer aanvullende bovenwettelijke vakantiedagen zijn overeengekomen. Vaak is dit in de cao geregeld.
In de wet zijn over arbeidsduurverkorting (adv) geen afspraken gemaakt. Voor adv-dagen werkt een werknemer méér dan zijn afgesproken arbeidsduur. Hij krijgt hiervoor een aantal extra vrije dagen terug. De afspraken hierover kunnen zijn opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), personeelsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst.

Afspraken afhankelijk van cao

Net zoals bij vakantiedagen bepaalt vaak niet de werkgever, maar de werknemer wanneer hij zijn adv-dagen opneemt. Een adv-dag vervalt echter meestal – in tegenstelling tot een vakantiedag – als een werknemer ziek is op een (vaste) adv-dag. Hij mag deze dag dan ook niet op een ander moment opnemen. Een ander belangrijk verschil is dat een werknemer geen adv-dagen, maar wel vakantiedagen opbouwt bij ziekte. De precieze afspraken zijn echter afhankelijk van wat er in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Verjaringstermijn adv-dagen

Werknemers mogen hun wettelijke vakantiedagen nog tot een half jaar na het jaar van opbouw opnemen (tool). Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt zelfs een verjaringstermijn van vijf jaar. Op adv-dagen zijn deze wettelijke vervaltermijn en verjaringstermijn niet van toepassing. Een verjaringstermijn van een kwartaal is gebruikelijk, maar in de cao of individuele arbeidsovereenkomst kunnen ook andere termijnen zijn afgesproken. Bovendien hoeven werkgevers niet-opgenomen adv-dagen niet uit te betalen bij het einde van een dienstverband. Niet-opgenomen vakantie-uren betalen werkgevers wel.

VAKANTIEDAGEN: Vrije dagen waar de werknemer recht op heeft op basis van de wet (artikel 634 tot en met 645 van Burgerlijk Wetboek 7) of contractuele afspraken met de werkgever.

ADV-DAGEN: Vrije dagen waar een werknemer volgens de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst recht op heeft als hij meer werkt dan zijn afgesproken arbeidsduur.

Bijlagen bij dit bericht

Opname van vakantiedagen
E-learning | VideoCollege 9 minuten