Informeer werknemers over hun vakantiedagen

6 december 2013 | Door redactie

Nu het nieuwe jaar voor de deur staat, is het hoog tijd om uw werknemers te informeren over hun saldo aan vakantiedagen per 1 januari 2014. Houd daarbij rekening met het bestaande saldo op 31 december 2013, de toekenning van vakantiedagen voor 2014, de feestdagen en de verplichte vrije dagen. Controleer ook of er bij de berekening van de vakantiedagen rekening is gehouden met de gewijzigde vakantiewetgeving.

Werknemers hebben in ieder geval recht op de toekenning van wettelijke vakantiedagen. Het aantal wettelijke vakantie-uren bedraagt vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Daarnaast kunnen er in uw cao of binnen uw eigen organisatie afspraken bestaan over het toekennen van bovenwettelijke vakantiedagen. Deze wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen telt u op bij het openstaande saldo op 31 december 2013.

Verplichte vrije dagen vaststellen

U kunt als werkgever verplichte vrije dagen vaststellen. Ook kunt u afspreken dat de organisatie voor een bepaalde tijd gesloten is (bijvoorbeeld tijdens de bouwvak). Deze afspraken legt u neer in een vakantieregeling. Zo’n regeling valt onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. De verplichte vrije dagen kunt u in mindering brengen op het vakantiedagensaldo.
U bent niet wettelijk verplicht om werknemers op bepaalde feestdagen vrij te geven. In uw cao zijn hierover hoogstwaarschijnlijk wel afspraken gemaakt. In de vaktool 'Feestdagen 2014' ziet u op welke dagen de feestdagen volgend jaar vallen.

Heeft u de nieuwe vakantiewetgeving toegepast?

Op 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving gewijzigd. Dat had verschillende gevolgen voor de vakantiedagen van uw werknemers. Zo bouwen zieke werknemers volledig vakantiedagen op en niet alleen meer over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid.
Daarnaast vervallen de wettelijke vakantiedagen na zes maanden na afloop van het jaar waarin zij zijn toegekend. Op 1 juli 2013 zijn dus de wettelijke vakantiedagen over 2012 vervallen. Controleer in uw administratie of er rekening is gehouden met deze regels.