Let goed op bij het afkopen van vakantiedagen

24 februari 2012 | Door redactie

Volgens de nieuwe vakantiewet vervallen de wettelijke vakantiedagen van uw werknemers een half jaar na het jaar van opbouw. Over de vervaltermijn van de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen werkgevers in het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst andere afspraken maken. Heeft een werknemer zijn vakantiedagen vóór een bepaalde datum niet opgenomen, dan worden deze dagen soms uitbetaald. Mag dit eigenlijk wel?

Als het uw werknemers niet lukt om vóór een bepaalde vervaltermijn hun vakantiedagen op te nemen, kan het een aantrekkelijke optie lijken om deze dagen af te kopen. Waar veel werkgevers zich echter niet van bewust zijn, is dat hier een aantal beperkingen aan zitten. Zo is het tussentijds – tijdens het dienstverband – uitbetalen van vakantiedagen alleen mogelijk als het om de bovenwettelijke dagen gaat. Dit moet u dan schriftelijk afspreken met uw werknemer.

Uitrusten van gedane arbeid

Daarnaast kunt u een werknemer niet verplichten om vakantiedagen te verkopen. Volgens de wet houdt een werknemer namelijk het recht om zijn vakantiedagen gewoon op te nemen. Dit heeft te maken met de zogenoemde recuperatiefunctie van vakantie. Vakantiedagen zijn bedoeld om uit te rusten van gedane arbeid. Dit betekent dat u de werknemer in de gelegenheid moet stellen om vakantie op te nemen. Andersom kan de werknemer u ook niet verplichten om zijn vakantiedagen te laten uitbetalen.

Correctie uitbetaalde wettelijke vakantiedagen

Mocht u de wettelijke vakantiedagen toch hebben afgekocht, dan bestaat de mogelijkheid om dit te corrigeren. De werknemer stort het bedrag van de onterecht uitbetaalde vakantiedagen terug en u betaalt hem alsnog loon door tijdens zijn volgende vakantie. Als uw werknemer hier niet aan wil meewerken, telt u bij de eerstvolgende salarisuitbetaling de uitbetaalde vakantiedagen weer op bij het vakantiesaldo en trekt het onterecht uitbetaalde bedrag af van het salaris. Overigens is het verstandig om uw werknemer hierover vooraf te informeren.