Let op de volgorde bij opname van vakantie!

15 juni 2011 | Door redactie

Elke werknemer die voltijd werkt, heeft jaarlijks recht op minimaal 20 vakantiedagen. Neemt hij die dagen niet op, dan vervallen deze een half jaar na het opbouwjaar. Althans, zo gelden de nieuwe vakantieregels per 1 januari 2012. Maar wat als werknemers nog veel oude vakantiedagen hebben staan?

Zoals u al eerder kon lezen in het bericht ‘Nieuwe vakantiewetgeving is definitief’ gelden per 1 januari 2012 nieuwe regels voor het opbouwen en opnemen van vakantierechten door werknemers. Opgespaarde vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar van opbouw. Als werknemers veel ‘oude’ vakantiedagen meenemen naar 2012 kunnen de opgespaarde vakantiedagen in 2012 dus in gevaar komen als werknemers eerst hun oudste vakantiedagen moeten opmaken. Gelukkig is het niet zo dat bij de nieuwe vakantiewet de oudst opgebouwde dagen ook het eerst komen te vervallen.

Kort houdbare vakantiedagen eerst

Bij de huidige vakantieregels worden de oudst opgebouwde dagen als eerste afgeboekt. Hiermee wordt voorkomen dat de werknemer verlofdagen zou zien verjaren. Bij de nieuwe vakantiewetgeving is dit niet langer van toepassing. Minimumvakantiedagen die worden opgebouwd onder de nieuwe regels vervallen straks eerder dan dagen die onder de oude regels zijn opgebouwd en nieuw opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen. Het is dus verstandig om eerst de dagen aan te spreken die als eerste vervallen. Om misverstanden te voorkomen doet u er verstandig aan om dit op de agenda te zetten voor de volgende overlegvergadering. Het is goed om dit soort zaken met een bepaling vast te leggen in het personeelsreglement van uw organisatie.