Misgelopen vakantiedagen te claimen bij SZW

24 september 2015 | Door redactie

Als werknemers tussen 2006 en 2012 na een periode van ziekteverzuim werden ontslagen en daardoor vakantiedagen zijn misgelopen, kunnen zij die opeisen bij de Nederlandse Staat. Volgens de Hoge Raad is de vakantiewetgeving namelijk te laat aangepast aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.

Hoewel arbeidsongeschikte en gezonde werknemers nu evenveel vakantiedagen opbouwen, was dat vóór 1 januari 2012 anders. Arbeidsongeschikte werknemers bouwden toen alleen vakantiedagen op over het laatste half jaar van hun ziekte. Dit was echter in strijd met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Die stelt namelijk dat iedere werknemer jaarlijks recht heeft op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan betaalde vakantie. Dit moet dus ook in uw cao of vakantiereglement (tool) zijn opgenomen.

Nieuwe vakantiewet is te laat ingevoerd

De kantonrechter oordeelde in 2012 al dat de Nederlandse Staat de Europese richtlijn al in 2006 had moeten verwerken in de wet. Werknemers die sinds 2006 na een periode van langdurig ziekteverzuim zijn ontslagen, zouden daarom alsnog uitbetaling van misgelopen vakantiedagen kunnen opeisen bij de Nederlandse staat.

Schadeclaims stromen binnen bij ministerie

Voormalig minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was het hier destijds niet mee eens en ging in hoger beroep. Afgelopen week werd echter duidelijk dat na het gerechtshof nu ook de Hoge Raad de uitspraak van de kantonrechter volgt. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben tot nu toe ongeveer 1.300 mensen een schadeclaim ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie laat binnen een maand weten hoe deze claims worden afgehandeld. 
Hoge Raad, 18 september 2015, ECLI (verkort): 2722