Nabestaande krijgt vakantiedagen overledene

8 augustus 2011 | Door redactie

Als een werknemer uit dienst treedt, kan hij zijn overgebleven vakantiedagen laten uitbetalen door zijn werkgever als hij ze tenminste niet voor het einde van het dienstverband alsnog heeft opgenomen. Dit geldt ook als het dienstverband eindigt door het overlijden van een werknemer. In dat geval kunnen de nabestaanden de uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen soms opeisen. In een rechtszaak kwam dit onlangs aan de orde.

In de zaak eiste een vrouw dat de ex-werkgever van haar overleden man ongeveer zeven weken aan resterende vakantiedagen zou uitbetalen. De weduwe verwees hierbij naar artikel 7:641 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat een werknemer bij het einde van zijn dienstverband recht heeft op uitbetaling van zijn vakantiedagen. De werkgever was het niet eens met de uitbetaling van de vakantiedagen. Hij was van mening dat het recht op vakantie persoonsgebonden is, waardoor de vakantiedagen bij het overlijden van een werknemer niet konden worden overgedragen aan de nabestaande. Daarnaast vond de werkgever dat de vakantiedagen waren bedoeld om uit te rusten van het verrichte werk.
De rechter oordeelde anders en kende de weduwe de uitbetaling van de vakantiedagen toe. Hij deelde het standpunt van de nabestaande dat een werknemer bij uitdiensttreding recht heeft op de uitbetaling van de resterende vakantiedagen. De manier waarop het dienstverband wordt beëindigd, was volgens de rechter niet relevant.

Wettelijk verbod overnemen vakantierechten

Naar aanleiding van onder meer deze uitspraak willen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dat er een wettelijk verbod komt op het claimen van vakantierechten door nabestaanden van overleden werknemers. Ze vinden dat de uitspraak van de rechter het risico vergroot dat werkgevers een enorm bedrag moeten uitbetalen als werknemers een stuwmeer aan vakantiedagen hebben opgebouwd. Het is natuurlijk wel de vraag of dit argument ook standhoudt onder de nieuwe vakantiewetgeving. Werknemers worden dan immers verplicht om hun wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw op te nemen.
Kantonrechter Leeuwarden, 1 juni 2011, LJN: BR0011