Nieuwe regels vakantiewet gelden per 2012

19 mei 2011 | Door redactie

De nieuwe regels voor het opbouwen en opnemen van vakantiedagen worden niet met terugwerkende kracht ingevoerd. Dit heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorige week bekend gemaakt in een brief aan de Eerste Kamer. De nieuwe vakantiewet met terugwerkende kracht invoeren zou volgens de minister praktisch niet haalbaar zijn.

Het wetsvoorstel dat de beperkte opbouw van wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte afschaft en een kortere vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen invoert, is in de laatste fase. Het is afgelopen week in de Eerste Kamer behandeld. Volgende week stemt de Kamer erover. Minister Kamp heeft vorige week op de valreep nog opheldering gegeven over de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Teveel moeilijkheden

De minister gaf in een brief aan de Eerste Kamer aan dat het met terugwerkende kracht invoeren van de vakantiewet teveel moeilijkheden met zich mee zou brengen. Langdurig zieke werknemers zouden dan alsnog een volledige vakantieopbouw op kunnen eisen of uitbetaling van niet-ontvangen vakantierechten. Hierdoor worden organisaties onverwacht op hoge kosten gejaagd. Daarnaast kan een organisatie gestopt, verkocht of failliet zijn gegaan. Ook kan het personeelsdossier zijn vernietigd en is het heel lastig om na te gaan of een (ex)werknemer mogelijk vakantie had kunnen opnemen tijdens ziekte.

Onmiddellijke inwerkingtreding

Om deze toestanden te voorkomen heeft de minister bepaald dat de nieuwe wet geen terugwerkende, maar onmiddellijke werking heeft. Alle werknemers – ziek of niet – hebben vanaf
1 januari 2012 onmiddellijk recht op volledige opbouw van wettelijke vakantiedagen. Daarnaast gaat de nieuwe verjaringstermijn van zes maanden voor de wettelijke vakantiedagen gelden voor de dagen die vanaf 1 januari 2012 zijn opgebouwd. Maar alleen als de Eerste Kamer op 24 mei vóór invoering van de wet stemt.