Nieuwe vakantiewet geldt per 1 januari 2012!

26 mei 2011 | Door redactie

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een wetsvoorstel dat de vakantiewetgeving moet aanpassen. De wetswijziging geeft langdurig zieken een doorlopend recht op vakantieopbouw. Ook gaat de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen flink omlaag. Het wetsvoorstel is op 24 mei door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe regels gelden per 1 januari 2012.

Op dit moment mogen werknemers in Nederland hun vakantiedagen opsparen tot vijf jaar na de laatste dag van het opbouwjaar. Heeft u werknemers in dienst die nog ongebruikte vakantiedagen uit 2006 hebben, dan vervallen die per 1 januari 2012. Maar die regel verandert straks voor wettelijke vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2012 zijn wettelijke vakantiedagen namelijk nog maar zes maanden geldig na het jaar van opbouw. Wettelijke vakantiedagen die uw werknemers in 2012 opbouwen, moeten zij dus opnemen vóór 1 juli 2013.

Alleen voor wettelijke dagen

In uw administratie moet u er rekening mee houden dat deze nieuwe regel alleen geldt voor de wettelijke vakantiedagen. U berekent het wettelijke vakantiesaldo door de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer met vier te vermenigvuldigen. Iemand die 38 uur werkt, heeft dus recht op (4 x 38) 152 vakantie-uren (= 19 vakantiedagen). Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijven de oude regels gelden.

Zieken krijgen meer vakantie

Naast een kortere vervaltermijn regelt het nieuwe wetsvoorstel dat langdurig zieken dezelfde rechten krijgen als niet-zieken als het om vakantieopbouw gaat. Op dit moment bouwen langdurig zieken alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekte. Met ingang van 1 januari 2012 bouwen zij echter vakantie op over hun gehele ziekteperiode.