Ook zieke moet vakantiedagen op tijd opnemen

21 juli 2011 | Door redactie

De nieuwe vakantiewet regelt dat medewerkers hun wettelijke vakantiedagen binnen een half jaar na het jaar van opbouw moeten opnemen. Voor langdurig zieke werknemers kan echter een uitzondering worden gemaakt. Maar het Europese Hof van Justitie wil ook voor deze groep medewerkers een limiet stellen aan de geldigheidsduur van de vakantiedagen.

Langdurig zieke medewerkers bouwen vanaf 2012 evenveel vakantiedagen op als gezonde medewerkers. Voor de zieke werknemers is het echter niet altijd mogelijk om de vakantiedagen binnen de gestelde termijn op te nemen. In de nieuwe vakantiewet is dan ook een uitzondering gemaakt op de vervaltermijn van zes maanden voor werknemers die rederlijkerwijs niet in staat zijn geweest om deze dagen op te nemen. Het Europese Hof van Justitie wil echter niet dat zieke medewerkers hun vakantiedagen onbeperkt kunnen opsparen.  

Limiet van 18 maanden

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie (pdf) bepaalde onlangs dat landen van de Europese Unie een limiet mogen stellen aan de  termijn dat zieke medewerkers hun vakantiedagen kunnen opsparen. Hij gaf daarbij aan een periode van 18 maanden redelijk te vinden, maar de uiterste limiet moet nog worden bepaald. Het is nog niet bekend wanneer het Europese Hof van Justitie uitspraak doet over deze kwestie. Meestal volgt het hof de conclusie van de advocaat-generaal.  

Vakantie opnemen tijdens re-integratie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat er in Nederland automatisch al een grens is voor de opbouw van vakantiedagen bij zieke werknemers doordat de werkgever maar twee jaar loondoorbetalingsplicht heeft. Ook krijgen medewerkers met de komst van de nieuwe wet de mogelijkheid om tijdens hun re-integratie vakantie op te nemen. Gedurende die vakantie is de zieke werknemer dan even vrijgesteld van re-integratieverplichtingen en krijgt zo de ruimte om hiervan te herstellen of uit te rusten.