Overuren en toeslagen tellen soms mee bij vakantieloon

10 maart 2023 | Door redactie

Een werknemer heeft jaarlijks recht op minimaal viermaal zijn wekelijkse arbeidsduur aan wettelijke vakantiedagen, met behoud van loon. Maar moet een werkgever bij het ‘vakantieloon’ ook rekening houden met overuren en toeslagen? Onder voorwaarden wel, oordeelde Gerechtshof Den Haag.

Een kraanmachinist verdiende tijdens vakantiedagen minder dan tijdens werkdagen, omdat zijn werkgever – op grond van de cao – bij het berekenen van zijn vakantieloon geen rekening had gehouden met de gewerkte overuren en nachtdiensten. De werknemer was het hier niet mee eens en vorderde van zijn werkgever ruim € 5.000 aan achterstallig vakantieloon. Bij de kantonrechter kreeg hij gelijk over de nachtdiensten, maar niet over de overuren.

Overwerkvergoeding was belangrijk onderdeel van loon

In hoger beroep oordeelde Gerechtshof Den Haag, in navolging van een belangrijk arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat overuren (tool) wel degelijk meetellen als de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de werknemer van hem vergen dat hij op regelmatige basis overuren maakt en de vergoeding daarvoor een belangrijk onderdeel is van zijn totale loon. Omdat al deze voorwaarden op de situatie van de werknemer van toepassing waren, had de werkgever volgens het hof de overwerkvergoeding mee moeten tellen in het ‘gewone’ loon. Dat gold ook voor de nachttoeslagen; de nachtdiensten kwamen ook voort uit de arbeidsovereenkomst van de werknemer. De werknemer had tijdens zijn vakantie recht op een beloning die vergelijkbaar was met zijn beloning tijdens gewerkte periodes. De vordering werd toegewezen.
Gerechtshof Den Haag, 6 december 2022, ECLI (verkort): 2369