Parttimers moet u compenseren voor feestdagen

Als een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag valt, moet u hem hiervoor compenseren. Doet u dit niet, dan maakt u zich schuldig aan ongelijke behandeling. Door te werken met een pro-ratoberekening of jaarurensysteem kunt u dit voorkomen.

8 mei 2015 | Door redactie

Binnenkort is het weer Hemelvaart en Pinksteren. Als zo’n feestdag op een vaste werkdag van een parttimer valt, profiteert hij van een extra vrije dag. Dit voordeel geldt vaak voor parttimers die de maandag als vaste werkdag hebben, want op deze dag valt relatief vaak een feestdag. Valt een feestdag op een parttime-dag, dan mist de parttimer een vrije dag ten opzichte van zijn collega’s. Dit zal vaker het geval zijn bij parttimers die op dinsdag of woensdag werken. Waarschijnlijk werken parttimers die op dinsdag of woensdag standaard vrij zijn dus minder uren dan parttimers – met dezelfde parttimefactor – die op maandag standaard vrij zijn. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dit verschil in vrije dagen een verboden onderscheid. 

Pro-ratodeel berekenen

Volgens het College heeft elke werknemer recht op een pro-ratodeel van het totaal aantal erkende feestdagen in een jaar. Het pro-ratodeel berekent u door jaarlijks de feestdagen die op een doordeweekse dag vallen op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met de fte van de werknemer. Telt een jaar zeven doordeweekse feestdagen, dan heeft een parttimer met 0,8 fte dus recht op (7x0,8) 5,6 vrije dagen. Deze uren kunt in de administratie als vakantie-uren verwerken. 

Flexibiliteit met jaarurensysteem

Voor de berekening van de vrije uren kunt u ook het jaarurensysteem gebruiken. Hierbij berekent u de hoeveelheid uren die werknemers jaarlijks behoren te werken. De doordeweekse feestdagen rekent u hierbij mee. Werknemers kunnen vervolgens in overleg flexibel met hun uren omgaan. Hoe de berekening bij het jaarurensysteem werkt, ziet u in de tool ‘Vakantiedagen en jaarurensysteem’.