Staat moet misgelopen vakantiedagen betalen

21 september 2015 | Door redactie

Werknemers die sinds 2006 na een periode van ziekteverzuim zijn ontslagen, kunnen alsnog aanspraak maken op uitbetaling van eerder misgelopen vakantiedagen. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat de Nederlandse Staat de vakantiewet te laat heeft aangepast aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.

Op dit moment bouwen arbeidsongeschikte werknemers evenveel vakantiedagen op als gezonde werknemers. Vóór 1 januari 2012 was dit echter anders. Arbeidsongeschikte werknemers bouwden toen alleen vakantiedagen op over het laatste half jaar van hun ziekte. Dit was in strijd met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn die stelt dat iedere werknemer jaarlijks recht heeft op minimaal vier weken vakantie (bij een voltijd dienstverband) met behoud van loon.  

Uitbetaling misgelopen vakantiedagen opeisen

In het nieuwsartikel ‘Werknemer claimt misgelopen vakantiedagen’ kon u lezen dat de kantonrechter oordeelde dat de Nederlandse Staat de Europese richtlijn al in 2006 had moeten verwerken in de wet. Werknemers die sinds 2006 na een periode van langdurig ziekteverzuim zijn ontslagen, zouden daarom alsnog uitbetaling van misgelopen vakantiedagen kunnen opeisen bij de Nederlandse staat.

Ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend bij ministerie

Voormalig minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Afgelopen week werd echter duidelijk dat zowel het gerechtshof als de Hoge Raad de uitspraak van de kantonrechter volgen. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben tot nu toe ongeveer 1.300 mensen een schadeclaim ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie laat binnen een maand weten hoe deze claims worden afgehandeld.
Hoge Raad, 18 september 2015, ECLI (verkort): 2722