Stimuleer de verkoop van vakantiedagen

4 juli 2013 | Door redactie

Werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om hun vakantiedagen voordelig aan hun werkgever te verkopen. Volgens vakbond CNV Vakmensen kan de uitbetaling van vakantiedagen de Nederlandse economie aanwakkeren. Om deze optie aantrekkelijk te maken voor werknemers, zou de overheid een belastingtarief van 25% moeten hanteren in plaats van de gebruikelijke loonbelasting.

Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN bleek dat het vakantiestuwmeer van werknemers ondertussen € 16 miljard bedraagt. Bijna 60% van de organisaties heeft te maken met werknemers die een overschot aan vakantiedagen hebben. Het overschot uit de afgelopen jaren is gemiddeld 21 dagen. Hierbij zijn de dagen uit 2013 dus niet meegeteld.

Uitbetalen vakantiedagen helpt economie

CNV Vakmensen ziet kansen om de economie te stimuleren. Dat kan door werknemers de mogelijkheid te geven om hun vakantiedagen extra voordelig te laten uitbetalen. Werknemers kunnen hun (bovenwettelijke) vakantiedagen nu ook al verkopen, maar daarover betalen ze de gebruikelijke loonbelasting die oploopt tot maar liefst 52%. Dan blijft er in euro’s niet veel over van de verkochte vakantiedagen. Daarom pleit vakbond CNV voor een vast belastingtarief van 25%. Het wordt voor werknemers dan aantrekkelijker om vakantiedagen om te zetten in harde euro’s en dat is weer een stimulans voor de economie.

Herstelfunctie van vakantiedagen

Volgens CNV blijft de basis voor de verkoop van vakantiedagen vrijwilligheid. Daarbij moeten werknemers vakantiedagen kunnen blijven inzetten waarvoor ze bedoeld zijn: rust en herstel van het werk. Om die reden mogen wettelijke vakantiedagen niet worden verkocht. Ook in het geval van bovenwettelijke vakantiedagen gelden er regels. Zo moeten de werkgever en de werknemer het tussentijds uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen schriftelijk afspreken.