Uitbetaling van vakantiedagen na overlijden

16 juni 2014 | Door redactie

Als een werknemers overlijdt, hebben nabestaanden recht op uitbetaling van de vakantiedagen die de werknemer nog niet gebruikt heeft. Dit blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Moet een werkgever na het overlijden van een werknemer aan zijn nabestaanden de waarde van zijn ongebruikte vakantiedagen uitbetalen? En moet de werknemer hiervoor een verzoek ingediend hebben? Deze vragen legde een Duitse rechter voor aan het Europese Hof van Justitie. De vragen kwamen voort uit een Duitse rechtszaak waarin een vrouw van een overleden werknemer de ongebruikte vakantiedagen van haar man uitbetaald wilde krijgen. De werkgever wilde dit niet betalen en een Duitse rechter vond dit op basis van het Duitse recht ook niet nodig. In hoger beroep werd de zaak geschorst en voorgelegd aan het Europese Hof voor beoordeling door het Europese recht.

Geen voordeel voor werkgever bij overlijden werknemer

Het Europese Hof van Justitie gaf de vrouw wel gelijk. Volgens het Europese recht heeft een werknemer recht op uitbetaling van ongebruikte vakantiedagen als zijn dienstverband eindigt. Dit recht mag niet afhankelijk zijn van een voorafgaand verzoek van de werknemer. Overlijdt de werknemer, dan wordt dit recht overgedragen aan de nabestaanden. Als deze bepalingen niet toegepast worden, heeft dit het ongewenste gevolg dat een werkgever voordeel heeft van het overlijden van de werknemer. Deze uitspraak geeft meer duidelijkheid, ook aan Nederlandse werkgevers. In Nederland is de uitbetaling van vakantiedagen na overlijden al vaker onderwerp van een rechtszaak geweest, maar de uitkomsten waren verschillend. 
Europese Hof van Justitie, 12 juni 2014, nr. C-118/13