Vakantie leidt vaak tot ontevredenheid

14 november 2011 | Door redactie

Vakantie is bedoeld om tot rust te komen. Na terugkomst kan de werknemer dan weer fris aan het werk. Toch blijkt uit onderzoek dat werknemers niet altijd tot rust komen tijdens hun vakantie. Ze blijven vaak bereikbaar voor zakelijke gesprekken en lezen regelmatig hun werkmail. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun tevredenheid en betrokkenheid.

Uit onderzoek van de ArboUnie blijkt dat veel werknemers na hun vakantieperiode minder tevreden zijn over hun loopbaan en zich minder betrokken voelen bij de organisatie. Van de werknemers geeft 13% zelfs aan dat ze zich na hun vakantie oriënteerden op een andere baan. Het is daarom verstandig om met de werknemer in gesprek te gaan na zijn vakantieperiode. U kunt dan samen achterhalen waar eventuele knelpunten zitten. Op vakantie heeft de werknemer hier waarschijnlijk veel over nagedacht. Door tijdig eventuele knelpunten weg te nemen, vergroot u de betrokkenheid en motivatie van de werknemer.

Verstoring werk-privé verhouding

Bereikbaar zijn tijdens de vakantie komt steeds vaker voor. Zo is 17% van de werknemers op vakantie altijd bereikbaar en 46% alleen in noodgevallen. Deze werknemers checken ook regelmatig de zakelijke email. Van alle mannen leest 26% hun zakelijke email tijdens vakantie, tegenover 15% van de vrouwen. De werk-privé balans raakt hierdoor verstoort. Werknemers die het werk niet kunnen loslaten en het letterlijk meenemen op vakantie, zijn gevoeliger voor stressfactoren. U als arboprofessional moet hier aandacht aan besteden. 

Relaxte vakantiegevoel verdwijnt snel

Tot slot is onderzocht hoe snel het ‘vakantiegevoel’ aanwezig is. Het blijkt dat het twee tot vier dagen duurt voor de werknemer een vakantiegevoel – en dus ontspanning – ervaart. Dit is in grote mate afhankelijk van de bereikbaarheid van de werknemer voor zakelijk contact. Laat hij zijn werk snel los, dan ervaart hij eerder een echt vakantiegevoel. Verder blijkt uit het onderzoek dat het ontspannen gevoel na terugkomst weer snel verdwijnt. Opvallend daarbij is dat het ontspannen gevoel langer aanwezig is als de werknemer niet op een maandag begint.