Vakantie opnemen bij einde dienstverband weigeren?

Werknemers die hun dienstverband hebben opgezegd, willen vaak nog een aantal vakantiedagen opnemen voordat zij aan hun nieuwe baan beginnen. Dit zorgt echter wel voor een kortere periode die een werknemer werkzaam is en dat kan voor de werkgever problemen opleveren. Wat kan hij in zo’n geval doen?

30 juli 2019 | Door redactie

In principe gelden voor het opnemen van vakantiedagen bij het einde van het dienstverband dezelfde regels als tijdens het dienstverband. De werknemer moet een verzoek indienen bij de werkgever voor het opnemen van zijn vakantiedagen en de werkgever kan dit verzoek alleen weigeren als hij hiervoor gewichtige redenen heeft. De afwezigheid van de werknemer moet dan leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er net een grote opdracht is binnengekomen, de werknemer één maand opzegtermijn heeft en hiervan drie weken vakantie wil opnemen. Uiteraard speelt hierbij ook een rol van wie het initiatief komt om het dienstverband te beëindigen.

Binnen twee weken vakantieverzoek weigeren

Als een werkgever het vakantieverzoek van de werknemer wil weigeren, moet hij dit binnen twee weken na het indienen van het verzoek aan de werknemer laten weten. Bij het einde van een dienstverband is het uiteraard verstandig om dit eerder te doen.
In de meeste gevallen zitten zowel de werkgever als de werknemer aan het einde van een dienstverband (tool) niet op een conflict over vakantiedagen te wachten en zullen zij proberen hier in onderling overleg uit te komen. 

Werkgever kan opnemen vakantiedagen niet verplichten

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een werkgever juist wil dat de werknemer zijn vakantiedagen opneemt, zodat uw organisatie deze niet hoeft uit te betalen. De werkgever kan dit dan niet verplichten. Wel kan hij dit bij ontslag met wederzijds goedvinden meenemen in de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst (tool).

Wat is fiscaal gezien voordeliger?

Fiscaal gezien lijkt het voor de werknemer in eerste instantie voordeliger om zijn vakantiedagen nog tijdens zijn dienstverband op te nemen, omdat uw organisatie dan de heffingskortingen moet toepassen en dit bij de uitbetaling in één keer aan het einde van het dienstverband niet aan de orde is. Uiteindelijk maakt dit echter niet zoveel uit omdat de juiste loonheffingskorting berekend zal worden in de afrekening in de inkomstenbelasting van de werknemer.