Vakantiedagen delen: uren of geldwaarde?

27 juni 2016 | Door redactie

De proef van de Rijksoverheid waarbij werknemers hun bovenwettelijke vakantiedagen met een collega kunnen delen, kan op twee manieren worden uitgewerkt. Werknemers kunnen uren delen of een geldwaarde. Wat zijn de gevolgen van beide opties?

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een experiment aangekondigd waarbij werknemers van de Rijksoverheid bovenwettelijke vakantiedagen kunnen uitdelen aan collega’s. Voordat de proef van start kan gaan, moet onder meer een knoop worden doorgehakt over wát de werknemer precies met zijn collega deelt. Het kan gaan om een bepaald aantal vakantiedagen of de waarde van een aantal vakantiedagen.

Niet van belang bij identiek uurloon

Dit maakt niet uit als de uitdelende en ontvangende werknemer allebei exact hetzelfde uurloon hebben, maar dat zal in de praktijk niet vaak voorkomen. Stel dat een werknemer acht vakantie-uren schenkt aan zijn manager. Wat zijn dan de effecten van beide vormen van vakantieoverdracht?

1  Urenoverdracht
De manager krijgt eenmalig acht extra vakantie-uren bijgeschreven op zijn vakantietegoed. Op het moment dat hij die opneemt, krijgt hij zijn normale loon doorbetaald. Bij de donerende werknemer worden acht vakantie-uren van zijn tegoed afgeboekt.
Dit betekent dat de vakantie-uren een extra kostenpost voor uw organisatie met zich meebrengen. De overgedragen uren vertegenwoordigen na de overdracht immers de waarde van het dagloon van de manager. Dit moet in de begroting worden bijgesteld.

2  Waardeoverdracht
Als de uitdelende werknemer aan zijn manager de waarde van acht vakantie-uren schenkt, kan de manager hier waarschijnlijk geen hele vakantiedag voor nemen. Als de manager € 3.000 bruto per maand verdient en de werknemer € 2.000, vertegenwoordigt een vrije dag van die werknemer voor de manager maar (€ 2.000 ÷ € 3.000 × 8 uur =) 5,3 vrije uren.
Deze vorm van vakantieoverdracht brengt dus met zich mee dat de werkgever voor elke werknemer die vakantiewaarde doneert, de verhouding tussen beide lonen moet berekenen en die moet doortrekken naar de vakantie-uren. Daar staat tegenover dat de waarde van de reserveringen in de begroting onveranderd blijft.

Eigen keuze maken kan ook

Uw organisatie hoeft natuurlijk niet te wachten tot de Rijksoverheid de regeling verder heeft uitgewerkt. Elke werkgever kan zijn eigen regeling overeenkomen voor het delen van bovenwettelijke vakantiedagen. Het is dan wel belangrijk dat alle mogelijke effecten van het delen van vakantiedagen in de regeling zijn voorzien en dat de ondernemingsraad er ook zijn instemmingsrecht over heeft mogen uitoefenen.

Bijlagen bij dit bericht

Opname van vakantiedagen
E-learning | VideoCollege 9 minuten