Vakantiedagenclaim kan u extra werk kosten

25 november 2015 | Door redactie

Werknemers die in de periode na 2006 na langdurig ziekteverzuim zijn ontslagen, kloppen mogelijk bij uw onderneming aan voor extra informatie. Die informatie hebben deze ex-werknemers nodig om bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun misgelopen vakantiedagen te claimen.

De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor de vakantiedagen die werknemers zijn misgelopen doordat de Nederlandse vakantiewetgeving te laat is aangepast. Zo oordeelde de Hoge Raad onlangs. Naar aanleiding van dit oordeel zijn er bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels al ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend.

Werkwijze van ministerie nog onbekend

Het ministerie beraadt zich nu op de werkwijze om deze claims in behandeling te nemen, maar geeft alvast aan dat werknemers bij het indienen van een claim in elk geval de volgende informatie moeten meesturen:

  • de begin- en einddatum van de ziekteperiode;
  • de datum waarop het dienstverband beëindigd is;
  • wat de afrekening van vakantiedagen was bij het einde van het dienstverband;
  • het uurloon dat de werknemer verdiende.

Personeelsgegevens niet eeuwig bewaren

De komende tijd kunnen er dus ex-werknemers bij uw onderneming aankloppen om deze informatie op te vragen. Het is echter de vraag of u nog over al deze gegevens beschikt. Er zijn immers grenzen aan de bewaarplicht (tool) voor personeelsgegevens.