Vakantiewet aangenomen door Eerste Kamer

26 mei 2011 | Door redactie

De wet die afschaffing van de beperkte opbouw van vakantierechten bij ziekte en een kortere vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen moet regelen, is deze week door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt per 1 januari 2012 in werking.

Vorige week kon u in het bericht ‘Geen terugwerkende kracht voor vakantiewet’ lezen dat de Eerste Kamer op 24 mei over de wijzigingen met betrekking tot vakantie- en verlofrechten zou stemmen. De Senaat heeft het voorstel na stemming aangenomen.

Vervaltermijn verlengen mag

Werknemers die langdurig ziek zijn, krijgen vanaf 2012 recht op hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu bouwen zij alleen over het laatste halfjaar van hun ziekte vakantierechten op. Deze wijziging is noodzakelijk om de Nederlandse wetgeving in lijn te brengen met uitspraken van het Europese Hof van Justitie.
De nieuwe wet regelt daarnaast dat werknemers vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen, tenzij werknemers redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen. Daarnaast is het mogelijk om in onderling overleg de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen te verlengen.

Niet voor bovenwettelijke dagen

Als werknemers in uw onderneming méér vakantiedagen opbouwen dan de wettelijke 20 dagen per jaar bij een fulltimewerkweek, vallen die bovenwettelijke dagen buiten de nieuwe regeling. Voor deze dagen blijft dan een vervaltermijn van vijf jaar gelden.