Vragen over: vakantie en verlof mee naar nieuwe werkgever

25 januari 2022 | Door redactie

Als een werknemer vertrekt voor een baan bij een andere werkgever, kan hij vakantie- en verlofrechten meenemen. Hiervoor zijn in de wet bepalingen opgenomen. Wat zijn de regels precies?

Een werkgever en werknemer moeten voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst diverse zaken regelen. De resterende vakantie- en verlofdagen kunnen hierbij ook een thema zijn. De werknemer heeft bijvoorbeeld nog een deel van zijn ouderschapsverlofdagen over of hij heeft verzuimd om voor uitdiensttreding alle vakantiedagen op te nemen.

Hoe werkt het meenemen van vakantiedagen?

Een vertrekkende werknemer kan bij de werkgever aangeven dat hij de vakantiedagen die hij niet meer voor het einde van het dienstverband opneemt, wil meenemen naar de volgende werkgever. De werkgever betaalt de vakantiedagen uit en geeft een verklaring mee waaruit blijkt welke vakantierechten (tool) de werknemer nog heeft. Vervolgens kan de werknemer de vakantiedagen bij de nieuwe werkgever opnemen. Deze werkgever hoeft over die dagen geen loon meer te betalen.

Hoeveel vakantiedagen kan de werknemer behouden?

De werknemer behoudt het recht om al zijn vakantiedagen op te nemen bij de nieuwe werkgever, dus zowel vakantiedagen die hij heeft gekregen op basis van de wet (wettelijke vakantiedagen) als vakantiedagen die de oude werkgever heeft toegekend als arbeidsvoorwaarde (bovenwettelijke vakantiedagen). Voor de bovenwettelijke vakantiedagen mag de nieuwe werkgever echter wel met de werknemer schriftelijk overeenkomen dat deze direct vervallen. Voor de wettelijke vakantiedagen is dat niet mogelijk. De werknemer kan er natuurlijk wel voor kiezen die dagen niet op te nemen.

Hoe werkt het meenemen van verlofdagen?

Net als voor de vakantiedagen is voor het ouderschapsverlof en het (aanvullend) geboorteverlof expliciet wettelijk bepaald dat werknemers het recht op de resterende verlofdagen behouden als zij naar een andere werkgever vertrekken. En ook hierbij heeft de werkgever de plicht om een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel verlofdagen de werknemer nog aanspraak heeft. Zo’n verklaring is vormvrij. Als de werknemer de verlofdagen wil benutten, moet hij dat zo snel mogelijk aan de nieuwe werkgever laten weten. De werkgever mag de verlofdagen niet weigeren, maar in overleg kan wel een andere spreiding worden afgesproken.

Hoeveel verlofdagen kan de werknemer behouden?

De wet stelt geen maximum aan het aantal mee te nemen verlofdagen, dus de werknemer kan alle verlofdagen waar hij nog recht op heeft opnemen. Het gaat bij geboorteverlof om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur per geboorte (op te nemen binnen vier weken na de bevalling) en bij het aanvullend geboorteverlof om vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur (op te nemen binnen zes maanden na de bevalling). Bij ouderschapsverlof gaat het om 26 maal de wekelijkse arbeidsduur per kind (op te nemen voordat het kind de leeftijd van acht jaar bereikt). Hierbij is nog goed om te weten dat per 2 augustus 2022 het ouderschapsverlof deels betaald is.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!