Vragen over: vakantieplanning rond school en bouwvak

Tijdens de zomerperiode kan de werkdruk oplopen door missers in de vakantieplanning. Als zowel werkgever als werknemer goed oplet, kan dat een hoop stress en frustratie schelen.

25 juni 2019 | Door redactie

Naast een goede vakantieplanning moet de werkgever ook duidelijke afspraken met de werknemers maken. De achterblijvers willen immers niet te veel last hebben van de afwezigheid van hun collega’s. Een paar veelgestelde vragen op een rij:

Mag de werkgever een vakantieverzoek afkeuren?

Als een werknemer een vakantieaanvraag schriftelijk indient, moet de werkgever daar binnen twee weken op reageren. Doet hij dat niet, dan krijgt de werknemer automatisch een stilzwijgend akkoord. Een werkgever mag alleen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang een vakantieverzoek afkeuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als de organisatie failliet zou gaan als de werkgever het vakantieverzoek goedkeurt.

Hoeveel weken lang mag de vakantie zijn?

Volgens de wet heeft de werknemer per jaar recht op twee weken aaneengesloten, of twee keer een aaneengesloten week vakantie op te nemen. Soms is er via een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst echter iets anders afgesproken. Vindt de werkgever een verzoek voor een lange vakantie onredelijk, dan mag hij die afkeuren als hij daar gewichtige redenen voor heeft.

Ligt de bouwvak vast?

De bouwvak is een collectieve vakantie. Deze maakt het voor een werkgever makkelijker om de planning rond te krijgen. Maar de bouwvak is niet verplicht, dus bij veel organisaties kunnen werknemers hun vakantie verspreid door het jaar opnemen. Door een vakantiekaart in Excel (tool) te gebruiken kan een werkgever vakanties goed inplannen. Lukt het niet, dan kan de werkgever mogelijk zelfstandigen zonder personeel (zzp) of uitzendkrachten inschakelen.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!