Vragen over: zieke werknemer die op vakantie wil

22 augustus 2017 | Door redactie

Net als andere werknemers kan een zieke werknemer de behoefte aan vakantie hebben. Maar hij verkeert natuurlijk niet in dezelfde situatie. Er gelden dan ook aparte regels voor de zieke werknemer.

Als een werknemer ziek is, ziet de werkgever graag dat een werknemer er alles aan doet om er weer bovenop te komen. De werkgever kan dan ook raar opkijken als hij een vakantieverzoek ontvangt van de arbeidsongeschikte werknemer. Wel op vakantie (tools), maar niet aan het werk? Desondanks mag de werkgever de vakantie niet zomaar verbieden.

Mag een zieke werknemer op vakantie?

Ja, maar onder voorwaarden. Als de vakantie het herstel van de werknemer kan belemmeren, hoeft de werkgever het vakantieverzoek van de werknemer niet te accepteren. De werkgever kan de bedrijfsarts benaderen om te beoordelen of de vakantie potentieel schadelijk is voor de werknemer.

Gaan de dagen af van het aantal vakantiedagen?

Als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is en hij dus geen re-integratieactiviteiten verricht, kan de werkgever geen (wettelijke) vakantiedagen afschrijven van zijn vakantiesaldo. De dagen waarop de werknemer met vakantie is, merkt de werkgever dan aan als ziektedagen. Het doel van vakantie is immers herstellen van werk of re-integratieverplichtingen en dat speelt hier niet. Dat betekent dat de zieke werknemer die deels weer aan het re-integreren (tools) is wél voor zijn vakantie vakantiedagen moet opnemen. Hij neemt die dagen op over zijn gehele arbeidsduur. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kan een organisatie van al het voorgaande (volledig arbeidsongeschikt of niet) afwijken. In een schriftelijke overeenkomst (zoals de arbeidsovereenkomst of cao) kunnen de werkgever en werknemer afspreken dat vakantiedagen tijdens ziekte als bovenwettelijke vakantiedagen aangemerkt mogen worden. Let op: dit is alleen toegestaan voor bovenwettelijke vakantiedagen die in het jaar van ziekte zijn opgebouwd.

Hoeveel krijgt de zieke werknemer betaald?

Stemt de werknemer ermee in dat de werkgever een ziektedag als vakantiedag aanmerkt, dan heeft hij voor deze dag recht op zijn volledige loon. De werkgever kan dan niet een eventueel lager loon (die de werknemer tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid krijgt) betalen.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!