Vrije dag voor Suikerfeest van islamitische werknemers?

5 mei 2021 | Door redactie

Binnenkort eindigt de ramadan met de viering van het Suikerfeest. Dat betekent niet dat alle islamitische werknemers automatisch een vrije dag krijgen. Wat zijn hun mogelijkheden om vrij te nemen?

Na een maandlang gedisciplineerd vasten vieren moslims het einde van de ramadan met het Suikerfeest (Id-al-Fitr). Dit feest – waarvan de naam verwijst naar de zoete lekkernijen die deze dag op tafel verschijnen – begint naar verwachting in de avond van 12 mei en valt dit jaar daarmee samen met Hemelvaartsdag op 13 mei. Op welk moment het Suikerfeest gevierd wordt, kan wel verschillen per bevolkingsgroep en religieuze stroming. Net als het begin van de ramadan, is ook het exacte einde van de vastenperiode afhankelijk van de sikkel van de nieuwe maan.

Ruilfeestdag, diversiteitsdag of vakantiedag voor Suikerfeest

Voor moslims is het Suikerfeest één van de belangrijkste religieuze feesten in het jaar. Volgens de Nederlandse wet is het echter geen officiële feestdag. In de wet zijn geen regels voor het Suikerfeest vastgelegd. Een werknemer die hiervoor vrij wil nemen, doet er goed aan zijn cao te raadplegen. Daarnaast is het mogelijk dat uw organisatie afwijkende afspraken heeft gemaakt in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst.
Er zijn steeds meer cao’s waarin naast de christelijke feestdagen ook bepalingen voor medewerkers met een andere geloofsovertuiging zijn opgenomen. Zo kunnen moslims recht hebben op betaald of onbetaald verlof voor het Suikerfeest, of het recht om deze feestdag te ruilen met een christelijke feestdag. De islamitische werknemer ruilt dan bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag als vrije dag in voor het Suikerfeest. Ook zijn er cao’s waarin een zogenoemde ‘diversiteitsdag’ is opgenomen. Deze extra dag voor bijzonder verlof kan de werknemer inzetten voor een feestdag naar keuze, bijvoorbeeld voor Goede Vrijdag, voor het hindoeïstische Lichtjesfeest, het joodse Chanoeka of het islamitische Suikerfeest.

Geen afspraken in arbeidsvoorwaarden? Vakantiedag opnemen!

Zulke flexibele regelingen kunnen werkgevers en werknemers natuurlijk ook overeenkomen in een bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst. Geldt voor een werknemer geen aparte regeling, dan zal hij een vakantiedag moeten opnemen voor het Suikerfeest. Voor de eventuele roosterplanning is een tijdige aanvraag natuurlijk wel zo handig. De werkgever kan een aanvraag niet zomaar afwijzen.

Meer informatie over de rechten en plichten rondom feest- en gedenkdagen vindt u in de toolbox Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk.