Werkgever moet meewerken aan delen vakantie

18 juli 2016 | Door redactie

Als werknemers onderling besluiten dat ze één of meer vakantiedagen willen delen, hebben ze daarvoor de medewerking van uw organisatie nodig. Hoe zit dat precies?

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet onlangs weten dat de Rijksoverheid een proef start waarbij werknemers hun bovenwettelijke vakantiedagen met een collega kunnen delen. In de wet is het al toegestaan om afstand te doen van vakantiedagen als daar geen vergoeding tegenover staat. Dit levert wel een vreemde situatie op: werknemers kunnen onderling besluiten om een aantal vakantiedagen over te dragen, maar om dit netjes te regelen, moet de werkgever hier ook bij betrokken worden.

Bepalingen in driepartijenovereenkomst

Er moet dan een driepartijenovereenkomst komen waarin staat dat:

  • de overeenkomst op initiatief van de uitdelende werknemer tot stand is gekomen;
  • de werknemer zonder geldelijke vergoeding een bepaald aantal vakantiedagen overdraagt aan een andere werknemer;
  • uw organisatie hieraan meewerkt.

Invulling proef overheid nog onduidelijk

Hoe de overheid de proef met het delen van vakantiedagen gaat toepassen, is nog niet duidelijk. Het kan gaan om de overdracht van een aantal vakantiedagen of van de waarde van die dagen.

Bijlagen bij dit bericht

Opname van vakantiedagen
E-learning | VideoCollege 9 minuten