Werknemers moeten vakantie nemen

25 juli 2016 | Door redactie

Hoewel de zomermaanden typische vakantieperioden zijn, kiezen veel werknemers ervoor gewoon door te werken. Uit onderzoek van de vakbond FNV blijkt dat veel werknemers in Nederland het lastig vinden om vrije dagen op te nemen. Werkgevers en leidinggevenden moeten hier alert op zijn en werknemers stimuleren wél vakantie te nemen.

Uit onderzoek van de FNV naar de gevolgen van hoge werkdruk blijkt dat 51% van de werknemers moeite heeft om zijn vakantiedagen op te nemen. Werknemers hebben er vooral moeite mee om aan te kondigen dat ze met vakantie gaan. Dit komt doordat de achterblijvers vaak het werk van de vakantiegangers moeten overnemen. Zij krijgen het dus nóg drukker en moeten soms zelfs overwerken.

Vakantie is bedoeld voor lichamelijk en geestelijk herstel

Vakantiedagen zijn bedoeld om lichamelijk en geestelijk te herstellen en bij te komen van het werk. Zo’n rustmoment zorgt ervoor dat werknemers beter bestand zijn tegen de stress op het werk buiten de vakanties om. Hierdoor worden burn-outklachten tegengegaan en voorkomen. Werknemers die hun vakantie overslaan, zijn vaker ziek en komen zelfs eerder te overlijden.

Houd goed in de gaten of werknemers vakantie opnemen

Het is belangrijk dat werkgevers en leidinggevenden goed in de gaten houden of werknemers hun vakantiedagen opnemen. Ook moeten zij achterhalen wat de reden is dat werknemers geen vakantie opnemen en de knelpunten wegnemen. Zo kan het helpen om tijdens de vakantieperiodes tijdelijk extra arbeidskrachten in te schakelen die taken overnemen van de vakantiegangers en achterblijvers. Werknemers zullen zich dan minder bezwaard voelen om vakantie te nemen omdat de werklast niet alleen op de schouders van de achterblijvers rust.