Wie draait op voor te veel vakantiedagen?

7 september 2016 | Door redactie

Als een werknemer meer vakantiedagen heeft opgenomen dan hij heeft opgebouwd, draait zijn werkgever daarvoor op als hij uit dienst gaat. Goede afspraken zijn dus onmisbaar!

Veel werknemers nemen in de zomer een lange vakantie op, terwijl ze die eigenlijk pas aan het einde van het jaar ook helemaal opgebouwd hebben. Als een werknemer net na zijn vakantie uit dienst gaat, kan hij dus te veel vakantiedagen opgenomen hebben. Uw organisatie mag die kosten in principe niet verrekenen bij de eindafrekening (tool) van de werknemer. Wettelijk gezien is de werkgever namelijk eindverantwoordelijk voor de vakantie-uren. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen!

Goede afspraken voorkomen problemen

Om te voorkomen dat de werkgever de kosten van te veel opgenomen vakantie voor zijn rekening moet nemen, moet in de (collectieve) arbeidsovereenkomst afgesproken zijn dat de werknemer de uren moet betalen. Werkgevers die vakantieaanvragen goedkeuren, moeten daarbij natuurlijk ook het aantal opgebouwde vakantie-uren in de gaten houden. Met een helder vakantiereglement (tool) kunnen onduidelijkheden en discussies voorkomen worden. Let op: met een wijziging van de vakantieregeling moet de ondernemingsraad instemmen anders gaat het niet door (artikel 27 WOR),