Zieke werknemer recht op volledig loon over vakantiedagen

28 november 2017 | Door redactie

Als een werknemer ziek is en uit dienst treedt, moet de werkgever het volledige loon over zijn niet-genoten vakantie-uren betalen. Ook mag de werkgever een WAO-uitkering (nu de WIA) niet in mindering brengen op dit bedrag.

In een zaak bij de Centrale Raad van Beroep kreeg een werknemer een gedeeltelijke WAO-uitkering en werd hij gedeeltelijk nog doorbetaald door zijn werkgever. Op basis van de cao ontving hij in het tweede ziektejaar 70% van zijn loon en mocht de werkgever de WAO-uitkering hiervan aftrekken. Toen zijn werkgever failliet ging, nam UWV de betalingsverplichtingen van de werkgever over. Over de niet-genoten vakantie-uren wilde UWV 70% van het loon betalen. Bovendien was de uitvoeringsinstelling van mening dat de WAO-uitkering op deze uren in mindering mocht worden gebracht. De werknemer was het hier niet mee eens.

Volledig salaris over niet-genoten vakantiedagen

Nu UWV de betalingsverplichtingen van de werkgever had overgenomen, golden voor de uitvoeringsinstelling dezelfde regels als voor werkgevers die bij uitdiensttreding vakantiedagen moeten uitbetalen. De Centrale Raad van Beroep oordeelde daarom dat UWV over de niet-genoten vakantiedagen van de werknemer het volledige salaris moest uitbetalen. Bovendien mocht de uitvoeringsinstelling de WAO-uitkering hier niet op in mindering brengen.

Ook tijdens dienstverband bij vakantie volledig loon betalen

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is in lijn met eerdere uitspraken over de hoogte van het loon bij het uitbetalen van vakantiedagen bij ziekte. Ook tijdens het dienstverband van een zieke werknemer, moet  de werkgever over zijn vakantie-uren zijn volledige loon betalen en mag hij het bijvoorbeeld niet houden bij 70% van zijn salaris.
Centrale Raad van Beroep, 22 november 2017, ECLI (verkort): 4017