Ziekte tijdens vakanties bespaart verlofdagen

20 augustus 2012 | Door redactie

Ook tijdens een vakantie kunnen uw medewerkers ziek worden. In dat geval mag u de ziektedagen niet aanmerken als vakantiedagen. Natuurlijk moet uw medewerker zich dan wel houden aan de verzuimvoorschriften van uw organisatie.

Het is sneu maar het kan gebeuren dat één van uw medewerkers tijdens een welverdiende vakantie ziek wordt. In dat geval mag hij zich de vakantiedagen waarop hij ziek is, besparen. Uw medewerker moet zich in dat geval wel direct bij u ziekmelden. Vervolgens geldt het verzuimprotocol zoals dat is vastgelegd in de cao of de arbeidsovereenkomst van uw medewerker.

U mag maximaal twee wachtdagen hanteren

Afhankelijk van het verzuimbeleid van uw organisatie, kunt u wachtdagen hanteren. Uw medewerker krijgt in dat geval maximaal de eerste twee ziektedagen niet betaald. Die zijn dan voor zijn eigen rekening. Ook kan het zijn dat uw medewerker zich bij een controlerende instantie (eventueel in het buitenland) moet melden. Bij thuiskomst zou u uw medewerker kunnen verzoeken zich bij uw eigen bedrijfsarts te melden. Met dit soort maatregelen kunt u voorkomen dat medewerkers zich onterecht ziekmelden.

Ziektedagen op vakantie zijn geen vakantiedagen

Houdt een medewerker zich aan het de verzuimvoorschriften van uw organisatie, dan mag u de dagen dat hij ziek is tijdens vakantie, niet aftrekken van zijn vakantiedagen. Deze dagen kan uw medewerker op een later moment dus alsnog opnemen.