Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed

Elke werknemer heeft recht op vakantiedagen om uit te rusten van zijn werk. De werkgever moet erop toezien dat hij er ook echt af en toe tussenuit gaat en moet het loon tijdens vakantiedagen in principe doorbetalen.
De belangen van de werkgever en de werknemer kunnen rondom vakantie aardig botsen; de werknemer wil zelf kiezen wanneer hij vakantie neemt, terwijl de werkgever wil dat het werk niet in het gedrang komt. Goede afspraken over het opbouwen en opnemen van vakantiedagen kunnen dan een hoop ellende voorkomen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed

  Maak duidelijke afspraken over het recht op vakantie

  Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen om te herstellen van de gedane arbeid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen – viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week – zijn de dagen die in de wet zijn vastgesteld. Daarnaast kunnen in de cao of arbeidsovereenkomst bovenwettelijke vakantiedagen zijn afgesproken. Hierover moeten tussen werkgever en werknemer duidelijke afspraken zijn.

 • 2

  Wat moet u weten over de vakantiewetgeving?

  Vakantiewetgeving in een notendop

  Infographic Vakantiedagen Publicatiedatum: 06-02-2024

  Werknemers hebben volgens de wet ieder jaar recht op vakantiedagen om uit te rusten van het werk. Veel werkgevers geven meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. De levensduur en behandeling van die wettelijke en bovenwettelijke dagen verschilt. In deze infographic vindt u de regels in een notendop.


  Voorbeeld vakantieregeling

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 13-08-2019

  Voorkom discussies en conflicten met heldere regels rond het opbouwen en opnemen van vakantie in uw organisatie.


  Veelgestelde vragen over de vakantieregels

  Verdiepingsartikel Vakantiedagen Publicatiedatum: 31-07-2019

  U zult regelmatig tegen vraagstukken aanlopen over de vakantieregels. Denk aan het wel of niet kunnen opnemen van vakantie, wat te doen bij ziekte tijdens de vakantieperiode, het laten uitbetalen van vakantiedagen of het tegengaan van vakantiestuwmeren. Daarom: een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over vakantie.


  Wat is het verschil tussen vakantie en verlof?

  Vraag & Antwoord Verlofregelingen Publicatiedatum: 22-02-2024

  Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is. Toch is het onderscheid van groot belang. Verlof is namelijk niet altijd betaald, vakantie wel.  Het is niet altijd de werknemer die bepaalt of hij – of dat nu vanwege verlof of vakantie is – vrij heeft. Wat is nu precies het verschil tussen vakantie en verlof?


 • 3

  Wat moet u weten over de houdbaarheid van vakantiedagen?

  Volgorde voor opname vakantiedagen

  Infographic Vakantiedagen Publicatiedatum: 28-10-2020

  De vakantiedagen van werknemers hebben verschillende houdbaarheidstermijnen. Om te voorkomen dat vakantiedagen volgens de wet onbedoeld vervallen of verjaren, moet de werkgever de volgorde uit deze infographic aanhouden bij het afboeken van het saldo.


  Wat is het verschil tussen vervallen en verjaren van vakantiedagen?

  Vraag & Antwoord Vakantiedagen Publicatiedatum: 07-03-2023

  Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn en bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn. Wat is het verschil en waarom is dit van belang?


  Wettelijke vakantiedagen vervallen niet zomaar

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 06-05-2021

  Per 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen die vorig jaar zijn opgebouwd. Maar alleen als er aan twee voorwaarden is voldaan.


  Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen niet?

  Vraag & Antwoord Vakantiedagen Publicatiedatum: 25-06-2021

  Op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen die in het voorgaande kalenderjaar zijn opgebouwd. Maar één van onze werknemers die nog dagen over heeft, maakt hier bezwaar tegen. Zijn er situaties waarin de wettelijke dagen niet zes maanden na het jaar van opbouw komen te vervallen?


  Opname van vakantiedagen

  E-learning Vakantiedagen Publicatiedatum: 25-04-2020

  In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administratie. Daarbij wordt dieper ingegaan op de verval- en verjaringstermijn van vakantiedagen en in hoeverre de werkgever afwijkende afspraken mag maken over vakantiedagen. Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de regels rondom het opnemen van vakantiedagen.


  Kan de OR de houdbaarheid van vakantiedagen beïnvloeden?

  Vraag & Antwoord OR en arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 25-04-2023

  Volgens onze werkgever moeten wij onze vakantiedagen opmaken binnen het kalenderjaar. Maar klopt dit wel? Heeft de OR nog een rol bij het bepalen van die houdbaarheid?


  Vakantiekaart

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 02-01-2024

  Deze tool maakt het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels makkelijk.


 • 4

  Wat moet u regelen rondom het opnemen van vakantiedagen?

  Vakantieaanvraag

  Infographic Vakantiedagen Publicatiedatum: 22-06-2020

  Rond het aanvragen van vakantiedagen zijn diverse situaties mogelijk. De rechten en plichten van de werkgever en werknemer verschillen per situatie.


  Vakantie aanvragen

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 18-10-2019

  Niet alle vakantieverzoeken komen goed uit in de bedrijfsplanning. Met dit standaardformulier blijft uw administratie overzichtelijk.


  Vakantie- en verlofplanning 2023

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 14-11-2022

  Met deze vakantie- en verlofplanning 2023 kunt u op een overzichtelijke manier het verlof noteren van werknemers.


  Mogen we een vakantieverzoek weigeren wegens piekdrukte?

  Vraag & Antwoord Vakantiedagen Publicatiedatum: 26-07-2022

  In de zomer kunnen bedrijven piekdrukte hebben. Mogen we het vakantieverzoek van een medewerker weigeren, vanwege piekdrukte in die periode?


  Mag een werknemer zijn vakantieaanvraag zomaar intrekken?

  Vraag & Antwoord Vakantiedagen Publicatiedatum: 13-03-2023

  Het komt regelmatig voor dat we een vakantie-aanvraag van een werknemer goedkeuren, maar dat de werknemer die later intrekt of wil wijzigen. Dat kost ons veel tijd, omdat we de opvang van de werkzaamheden dan opnieuw moeten regelen. Mag een werknemer zijn vakantie-aanvraag zomaar intrekken?


  Ziek tijdens vakantieverlof

  Infographic Vakantiedagen Publicatiedatum: 10-08-2020

  Als iemand ziek wordt in zijn vakantie, bijvoorbeeld door corona, gelden die dagen volgens de wet als ziektedagen. Dan gaan ze dus niet ten koste van vrije dagen. Maar de werknemer die hier aanspraak op wil maken, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden ziet u in deze infographic.


 • 5

  Wat kunt u allemaal afspreken over vakantiedagen?

  Rekenen met vakantie-uren voorkomt gedoe

  Nieuws Vakantiedagen Publicatiedatum: 31-08-2020

  Het is raadzaam om vakantiedagen in de arbeidsovereenkomst vast te leggen in uren in plaats van dagen. Op die manier kan nooit onduidelijkheid ontstaan bij werknemers die geen werkdagen van standaard 8 uur maken, maar structureel langere of kortere werkdagen aanhouden.


  Werkgever kan verplichte vrije dagen aanwijzen

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 13-01-2021

  Wat zijn de regels voor het instellen van werkdagen waarop werknemers verplicht vrij moeten nemen? Jurry Brand licht het toe in 1 minuut.


  Compenseer parttimers voor feestdagen

  Nieuws Vakantiedagen Publicatiedatum: 27-12-2019

  Als een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag valt, moet de werkgever hem hiervoor compenseren. Anders maakt uw organisatie zich schuldig aan ongelijke behandeling. Door te werken met een pro-rata-berekening of jaarurensysteem is dit te voorkomen.


  Feestdagen en jaarurensysteem

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 12-02-2024

  Met deze tool berekent u op hoeveel vrije feestdagen en werkdagen een parttimer per jaar minimaal recht heeft.


  De droom van onbeperkt vakantiedagen komt dichterbij

  Nieuws Vakantiedagen Publicatiedatum: 07-02-2020

  Onbeperkt vakantiedagen opnemen en toch hetzelfde salaris uitbetaald krijgen? Het lijkt een onbereikbaar ideaal. Dat is het niet, want steeds meer organisaties laten het idee van een vast aantal vakantiedagen los.


  Mogen we een all-in loon betalen aan onze werknemers?

  Vraag & Antwoord Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 29-04-2021

  Wij zijn aan het uitzoeken of wij een zogeheten all-in loon kunnen uitbetalen. Is het toegestaan om een all-in loon uit te betalen aan al onze werknemers? Met welke voorwaarden moeten we rekening houden?


 • 6

  Wat zijn de alternatieven voor het opnemen van vakantiedagen

  Het aankopen en verkopen van vakantiedagen

  Verdiepingsartikel Vakantiedagen Publicatiedatum: 08-06-2021

  Alle werknemers in de organisatie hebben dezelfde rechten op vakantie. De ene werknemer houdt daarvan vakantiedagen over, terwijl de ander misschien niet genoeg heeft aan de vakantiedagen die hij opbouwt. Vaak is maatwerk wel mogelijk: werkgevers kunnen werknemers de mogelijkheid bieden om vakantiedagen aan te kopen of te verkopen. Bij zo’n aankoop of verkoop gelden de nodige administratieve, arbeidsrechtelijke en financiële aandachtspunten.


  Is het fiscaal gunstig om vakantiedagen gespreid uit te betalen?

  Vraag & Antwoord Vakantiedagen Publicatiedatum: 29-03-2023

  Een werknemer die uit dienst treedt heeft nog 500 vakantie-uren over. Maakt het voor hem fiscaal uit als we die uren gespreid uitbetalen of in één keer?


  Delen van de vakantiedagen

  Infographic Vakantiedagen Publicatiedatum: 30-07-2019

  Welke stappen kan de werkgever zetten om het delen van vakantiedagen tussen collega's mogelijk te maken?


  Vakantiedagen afrekenen bij vertrek

  Infographic Vakantiedagen Publicatiedatum: 04-07-2022

  Een werknemer die uit dienst gaat, zal bijna nooit precies de vakantiedagen hebben opgenomen die hij tot de datum van uitdiensttreding opbouwt. Hoe werkt het afrekenen van vakantiedagen?


 • 7

  Meer informatie

  Verlofregelingen en vakantiewetgeving

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Iedere organisatie met personeel heeft te maken met vakantie en diverse andere soorten verlof. Door de vele regels zorgt dit voor veel onduidelijkheid. Wanneer heeft een medewerker precies recht op verlof en is dit dan betaald of onbetaald? Tijdens de training Verlofregelingen en vakantiewetgeving leert u de verschillende procedures die bij deze verlofregelingen horen.