Vakantiedagen en jaarurensysteem

Rekentool

MS Excel 28.75 kb

06-08-2019

Download deze tool
Met deze tool berekent u hoeveel uren iedere werknemer per jaar moet werken als u gebruikmaakt van een jaarurensysteem en op hoeveel feestdagen parttimers elk jaar recht hebben. U kunt op deze manier flexibeler met het aantal werkuren in uw organisatie omgaan. Aan het einde van het jaar bekijkt u voor iedere werknemer of hij genoeg of misschien zelfs te veel uren gewerkt heeft. Hoe u de uren moet verrekenen, is afhankelijk van de afspraken die u gemaakt heeft.


Meer informatie over de rechten en plichten rondom feest- en gedenkdagen vindt u in de toolbox Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk.

Meer informatie over regels en afspraken rondom vakantiedagen vindt u in de toolbox Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed.