Vakantiedagen en jaarurensysteem

Rekentool

MS Excel 28.75 kb

06-08-2019

Download deze tool
Met deze tool berekent hoeveel uren iedere werknemer per jaar moet werken als u gebruikmaakt van een jaarurensysteem en op hoeveel feestdagen parttimers elk jaar recht hebben. U kunt op deze manier flexibeler met het aantal werkuren in uw organisatie omgaan. U moet natuurlijk wel nauwkeurig bijhouden hoeveel uren werknemers werken en goed met hen overleggen over welke uren zij ingezet worden. Aan het einde van het jaar bekijkt u voor iedere werknemer of hij genoeg of misschien zelfs te veel uren gewerkt heeft. Hoe u de uren moet verrekenen, is afhankelijk van de afspraken die u gemaakt heeft.


Meer informatie over de rechten en plichten rondom feest- en gedenkdagen vindt u in de toolbox Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk.