Hoe voorkom ik dat werknemers in het najaar massaal vakantie nemen?

4 mei 2020

Werknemers hebben de afgelopen periode bijna geen vakantiedagen opgenomen en zelfs de eerder geplande dagen ingetrokken. We zien aankomen dat ze na de heropening in het najaar allemaal tegelijk alsnog op vakantie willen. Kunnen we daar paal en perk aan stellen?

Nu werknemers vanwege de coronacrisis thuis zitten, zullen ze niet graag vakantiedagen opnemen. Ze kunnen immers toch nergens naartoe. Het risico is dat werknemers hun vakantiedagen opsparen en als de maatregelen versoepeld zijn, massaal vakantie willen opnemen. Dat brengt een spanningsveld met zich mee: uw organisatie heeft de werknemers bij een herstart keihard nodig. Aan de andere kant hebben werknemers na de stressvolle periode van de 'intelligente lockdown' behoefte aan vakantie. 

Gewichtige redenen

Als een werknemer kort na de herstart aangeeft vakantie te willen nemen, moet de werkgever daarmee in principe instemmen, tenzij 'gewichtige redenen zich daartegen verzetten'. Van gewichtige redenen is bijvoorbeeld sprake als er bedrijfsprocessen zouden stilvallen als meerdere werknemers tegelijk op vakantie zouden gaan. Dat is in deze bijzondere coronasituatie best denkbaar; er zullen nu eerder gewichtige redenen zijn voor de werkgever om een vakantie te weigeren dan in normale omstandigheden.

Gezamenlijke afspraken

Tegelijkertijd moet de werkgever de werknemers in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te nemen en uit te rusten. De beste aanpak is om op tijd met werknemers in gesprek te gaan over dit spanningsveld en redelijke en duidelijke afspraken te maken over de mogelijkheden. Uiteindelijk zijn zowel werkgever als werknemers erbij gebaat als uw organisatie zo goed mogelijk uit de corona-lockdown herrijst.