Hoe voorkom ik dat werknemers in het najaar massaal vakantie nemen?

23 juli 2020

Werknemers hebben de afgelopen periode door de coronacrisis nauwelijks vakantie opgenomen. Hoe voorkomen we een ‘uittocht’ in het najaar?

Als een werknemer nu de coronamaatregelen zijn versoepeld aangeeft vakantie te willen nemen, moet de werkgever daar in principe mee instemmen, tenzij ‘gewichtige redenen zich daartegen verzetten’. Van gewichtige redenen is bijvoorbeeld sprake als er bedrijfsprocessen zouden stilvallen als meerdere werknemers tegelijk op vakantie zouden gaan. Dat is in deze bijzondere coronasituatie best denkbaar.

Redelijke en duidelijke afspraken maken

Tegelijkertijd moet de werkgever de werknemers in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te nemen en uit te rusten. De beste aanpak is om op tijd met werknemers in gesprek te gaan over dit spanningsveld en redelijke en duidelijke afspraken te maken over de mogelijkheden. Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat als uw onderneming zo goed mogelijk uit de crisis herrijst.

Afkopen bovenwettelijke vakantiedagen

Om het vakantiesaldo te verlagen, kunt u werknemers ook voorstellen vakantiedagen in te leveren in ruil voor salaris. Dit mag alleen met bovenwettelijke vakantiedagen en alleen als dat is afgesproken in een schriftelijke overeenkomst, zoals de cao of de arbeidsovereenkomst. Deze optie is alleen aantrekkelijk als u verwacht dat u straks veel werk heeft voor uw werknemers én als u de kosten van de afkoop kunt dragen.