Mag een werknemer zijn vakantieaanvraag zomaar intrekken?

24 maart 2020

Veel werknemers willen hun vakantieaanvraag intrekken, omdat ze vanwege de coronacrisis niet op vakantie kunnen. Vanuit organisatorisch oogpunt komt ons dat niet goed uit. We hebben nu minder werk voor onze werknemers, dus het zou goed uitkomen zijn als ze nu hun vakantiedagen opmaken. Mag een werknemer zijn vakantieaanvraag zomaar intrekken?

Als uw werknemer een vakantieaanvraag indient en u heeft die al goedgekeurd, dan mag de werknemer die in principe later niet eenzijdig intrekken. Dit kan alleen met uw toestemming.

Als uitzondering op de hoofdregel geldt, dat als de werknemer in de praktijk geen gebruik kan maken van de recuperatiefunctie van zijn vakantiedagen en de werkgever heeft weinig nadeel van het intrekken van de vakantie-aanvraag, het mogelijk is dat u toch akkoord moet gaan met een verzoek om intrekking. Het gaat hierbij om een belangenafweging tussen de werkgever en de werknemer op basis van het beginsel van goed werkgeverschap. 

Bovenstaand (juridisch) antwoord levert in de praktijk echter vaak problemen op. U loopt het risico dat werknemers zich ziekmelden in de vastgestelde vakantieperiode, om zo toch hun vakantiedagen te behouden. Daarnaast is het doel van vakantiedagen dat uw werknemers rust nemen, zodat ze de rest van het jaar genoeg mentale en fysieke energie hebben om hun werk goed te kunnen doen. Veel mensen is het belangrijk om met het gezin op vakantie te kunnen of om familieleden in het buitenland te bezoeken.

Het is daarom de moeite waard om met uw werknemers te overleggen over een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Meer informatie over regels en afspraken rondom vakantiedagen vindt u in de toolbox Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed.