Mogen we een vakantieverzoek weigeren wegens piekdrukte?

26 juli 2019

In de zomer kunnen bedrijven piekdrukte hebben. Mogen we het vakantieverzoek van een medewerker weigeren, vanwege piekdrukte in die periode?

Wanneer de zomervakantie weer in zicht is, zal uw organisatie tegen vraagstukken aanlopen over de vakantieregels. Nu heeft iedere medewerker recht op vakantie, dat staat in de wet. Om een vakantieverzoek van een medewerker te kunnen weigeren, moet er dan ook een zwaarwegend bedrijfsbelang zijn. Komen er veel vakantieverzoeken binnen voor de zomer en is dat juíst de periode waarin uw organisatie de meeste omzet binnenhaalt, dan kan dat een reden zijn om een vakantieverzoek te weigeren.

Schriftelijk

Uw organisatie moet dan wel goed kunnen onderbouwen dat het werk van de medewerker niet op te vangen valt door bijvoorbeeld vakantie- of uitzendkrachten. Als uw organisatie een vakantieverzoek weigert, moet u dit in ieder geval binnen 2 weken na het indienen van het verzoek schriftelijk laten weten. Er moet ook in staan waarom hij tijdens die periode niet op vakantie kan.

Toestemming

Geeft u níet binnen 2 weken een reactie op het vakantieverzoek, dan mag de medewerker ervan uitgaan dat hij toestemming heeft om tijdens de geplande periode op vakantie te gaan. In de cao of arbeidsovereenkomst kan iets anders zijn afgesproken. Een eenmaal vastgestelde vakantie is alleen in te trekken als hier gewichtige redenen voor zijn én na overleg met de medewerker.Meer informatie over regels en afspraken rondom vakantiedagen vindt u in de toolbox Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed.