Zijn er wettelijke regels voor arbeidstijdverkorting en opname van die tijd?

11 juni 2020

Zijn er wettelijke regels voor arbeidstijdverkorting (ATV) en opname van die uren of dagen of zijn de regels daarvoor niet in de wet vastgelegd?

Er zijn geen wettelijke regels voor arbeidstijdverkorting (ATV). Bij ATV werken alle werknemers minder dan de standaard werkweek van 40 uur (vaak 38 of 36 uur). Voor de overige uren krijgen zij ter compensatie ATV-dagen.

In veel sectoren is ATV inmiddels zo gewoon dat het een normale arbeidsvoorwaarde is. Afspraken hierover kunt u alleen vinden in de cao of in het personeelsreglement. Daarin staat als het goed is hoe werknemers hun ATV-dagen kunnen opnemen. Werknemers moeten ze bijvoorbeeld elke maand opnemen, tenzij de werkgever bepaalt dat ze op bepaalde dagen collectief moeten worden opgenomen (bijvoorbeeld op de vrijdag na Hemelvaart). De gebruikelijke vervaltermijn van ATV-dagen is een kwartaal. De afspraken hierover moeten duidelijk zijn, zodat de regeling u geen onnodig werk, en de werknemers geen onnodige verwarring oplevert.

Administratie

In de praktijk van veel ondernemingen ervaren werknemers weinig verschil tussen het opnemen van vakantiedagen of ATV-dagen. Toch is er juridisch gezien wel een verschil: voor vakantiedagen bestaat een wettelijk minimum en ze kunnen vervallen, terwijl de regels voor ATV-dagen niet in de wet staan. Ook voor uw administratie is er een verschil: omdat ATV-dagen een andere vervaltermijn hebben, moet u ze anders boeken dan vakantiedagen.