Vakantiegeld

In principe heeft iedere werknemer die in Nederland in dienstbetrekking werkt, recht op vakantiegeld, dat officieel 'vakantiebijslag' heet. Dat recht staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De vakantiebijslag moet minimaal 8% van het loon van de werknemer zijn.

Voor werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen, is de werkgever niet verplicht om over het meerdere vakantiebijslag te betalen. Dat moet dan wel zijn vastgelegd in de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Uitbetaling van het vakantiegeld moet minimaal één keer per jaar, maar mag bijvoorbeeld ook maandelijks.

 

Recht op vakantiegeld bij aanvullend geboorteverlof?

Geboorteverlof | Publicatiedatum 25-08-2022

We vragen ons af of we voor een werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt over de UWV-uitkering vakantiegeld moeten reserveren? Het lijkt er dan op dat de werknemer...

Wat is het verschil tussen loondispensatie en loonkostensubsidie?

Arbeidsbeperking | Publicatiedatum 26-04-2022

Voor werknemers met een arbeidsbeperking kun je loondispensatie en loonkostensubsidie krijgen. Wat is het verschil tussen de twee?

Bouwen werknemers over de dertiende maand vakantiebijslag op?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 06-04-2022

Als toevoeging aan het arbeidsvoorwaardenpakket denk ik aan het uitbetalen van een dertiende maand. Hiervoor wil ik de financiële effecten in kaart brengen. Gaan...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Beloning voor de hardwerkende werknemer: de overwerkvergoeding

Aangifte loonheffingen 6 minuten | 23-02-2022

In de arbeidsovereenkomst van uw werknemers staan de afspraken die u met hen heeft gemaakt. Zo staat er of de overeenkomst voor onbepaalde o...

Wegwijs in de budgetkeuze

Arbeidsvoorwaarden 5 minuten | 05-11-2020

Als salarisprofessional weet u natuurlijk precies hoe u de besteding van een persoonlijk keuzebudget door werknemers moet afhandelen voor de...

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum 02-08-2022

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Vakantiebijslag betalen over het loon

Vakantiegeld Publicatiedatum 22-04-2021

Een werkgever moet in principe minimaal 8% vakantiebijslag betalen over het brutoloon van de werknemer.

Heeft u een vraag over Vakantiegeld?

Martin  Gast
Martin Gast
Financial Planner/Pensioenconsultant
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Vakantiegeld?

Martin  Gast
Martin Gast
Financial Planner/Pensioenconsultant
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie