Boete als werkgever te weinig vakantiegeld betaalt

Inspectie SZW kan sinds kort in meer situaties een boete opleggen als een werkgever te weinig vakantiegeld betaalt. Hiervoor is een beleidsregel aangepast.

21 juni 2021 | Door redactie

Werkgevers moeten voldoen aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Als een werkgever een werknemer minder betaalt dan het minimumloon en/of geen of te weinig vakantiegeld betaalt, riskeert de werkgever een boete. 

Afwijkende afspraken in cao

De hoofdregel bij vakantiegeld – officieel vakantiebijslag geheten – is dat de werknemer recht heeft op vakantiegeld van ten minste 8% van zijn loon (artikel). Hiervan kan worden afgeweken in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Er kunnen afspraken gelden waardoor de werknemer geen recht heeft op vakantiegeld, of op een lager bedrag. Maar op grond van artikel 16 WML moet de som van loon en vakantiegeld in dat geval wel ten minste 108% van het geldende minimumloon zijn. 

Boete bij overtreding

Inspectie SZW houdt toezicht op de WML door het houden van controles. Als inspecteurs onderbetaling constateren, kunnen ze een boete opleggen. Per ongeluk was dit in de wet niet geregeld voor de situatie waarin werd afgeweken van de hoofdregel. Dit is per 1 januari 2021 rechtgetrokken (in de Verzamelwet SZW 2021) en met ingang van 12 juni is dit ook aangepast in de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018. Inspectie SZW kan vanaf die datum dus ook boetes opleggen bij overtreding van artikel 16 WML. Het boetenormbedrag is minimaal € 250 en maximaal € 2.000. De boetebedragen zijn afhankelijk van het percentage van de onderbetaling. Zie de onderstaande tabel.

Onderbetaling

 Boete

< 5% of minder dan € 50

€ 250

5% – < 10%

€ 500

10% – < 25%

€ 1.000

25% – < 50%

€ 1.500

≥ 50%

€ 2.000