Vakantiegeld valt vies tegen in 2015

11 mei 2015 | Door redactie

Voor heel wat werknemers valt de vakantiebijslag (in de volksmond ‘vakantiegeld’) dit jaar lager uit. Dat komt omdat er dit jaar bij de uitkering van bijzondere beloningen rekening wordt gehouden met de afbouw van de heffingskortingen. Hierdoor blijft er netto minder over van de vakantiebijslag.

Voor werknemers met een modaal inkomen (€ 2.916 bruto per maand, Nibud 2015) valt de vakantiebijslag dit jaar ongeveer € 59 lager uit. Werknemers die twee keer modaal verdienen, hebben zo’n € 204 minder te besteden. Bij 2,5 keer modaal daalt het vakantiegeld met € 256. Het zijn dus vooral de hogere inkomens die de effecten merken. Voor mensen met een minimuminkomen verandert er niets.

Afbouw heffingskortingen leidt tot daling vakantiebijslag

De daling in het vakantiegeld is een direct gevolg van de afbouw van heffingskortingen. De heffingskortingen zijn een directe korting op de inkomstenbelasting die werknemers betalen. Sinds 1 januari 2014 zijn de arbeidskorting én de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. De korting wordt in stappen afgebouwd. Per 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner.

Hoogte vakantiegeld zelf uitrekenen

Salarisverwerker ADP heeft een handige voorbeeldtekst (pdf) opgesteld die verduidelijking biedt over de lagere vakantiebijslag. Ook heeft ADP een rekentool ontwikkeld waarmee u kunt berekenen hoeveel lager het vakantiegeld dit jaar uitvalt.