Verdiepingsartikelen

Welke verplichtingen heeft u in het kader van de identificatieplicht?

Identificatieplicht | 4 minuten

Voordat een werknemer voor uw onderneming aan de slag gaat, moet u zijn identiteit vaststellen. Maar dat is nog maar het topje van de ijsber...

Hoe zit het fiscaal met uitruilen, cafetariasystemen en loon à la carte?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

Het cafetariasysteem is een manier van belonen die u ook onder de werkkostenregeling nog steeds goed kunt toepassen. Hier vindt u meer over...

Een lichtplan voor de werkplek

Werkplek | 4 minuten

Te veel of te weinig daglicht op de werkplek is in principe niet schadelijk voor de gezondheid. Maar het kan wél hinder geven en daarmee de...

Hoe beëindigt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Ontslag | 5 minuten

Wat ooit zo mooi begon, kan zomaar omslaan. De eens zo enthousiaste werknemer is veranderd in een probleemgeval. Of de resultaten van uw org...

Bespaar kosten door psychische klachten te voorkomen

PSA | 5 minuten

Psychische klachten veroorzaken een derde van het verzuim en de instroom in de WIA. Een hoge kostenpost voor de werkgever en de maatschappij...

De Wet normering topinkomens (WNT) in vogelvlucht

Wet normering topinkomens (WNT) | 4 minuten

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Uw organisat...

Energielabel C de norm vanaf 2023

Klimaat en milieu | 4 minuten

Nieuwe wetgeving krijgt doorgaans de nodige aandacht in de media. De uitzondering hierop lijkt de aankomende verplichting dat kantoorpanden...

Regels voor het berekenen en uitkeren van vakantiebijslag

Vakantiebijslag | 4 minuten

In veel organisaties wordt binnenkort de vakantiebijslag uitbetaald. Een behoorlijke klus voor u als salarisadministrateur elk voorjaar! Ten...

Uitzonderingen op en bijzondere situaties rondom de bijtelling

Auto van de zaak | 4 minuten

Als een werknemer een auto van de zaak krijgt en deze ook privé mag gebruiken, geldt dit privégebruik als loon in natura. De auto van de zaa...

Wat zijn de aandachtspunten bij het invoeren van winstdeling?

Beloning | 4 minuten

Als uw onderneming besluit om de werknemers extra te gaan belonen in de vorm van winstdeling, zijn er veel dingen die u goed moet regelen. D...