Verdiepingsartikelen

Taakverwachtingen van OR-voorzitter en (ambtelijk) secretaris

Werkwijze OR | 6 minuten | 17-09-2019

Bent u eenmaal gekozen tot OR-lid, dan krijgt u er mogelijk nog een taak bij als u daarvoor openstaat. Om de OR goed te laten functioneren,...

Omgang van HR-professionals met Europese privacywetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten | 17-09-2019

Organisaties zijn alweer ruim een jaar gebonden aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De implementatie...

Fiscale voordelen voor een startende ondernemer

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten | 16-09-2019

Nog steeds beginnen veel mensen voor zichzelf. Het starten van een eigen onderneming blijft populair in ons land. De overheid komt deze groe...

Uitzonderingen op hoofdregels van plaats van dienst

Aangifte BTW | 5 minuten | 16-09-2019

Voor het vaststellen van de plaats van dienst zijn er twee simpele hoofdregels. Een hoofdregel voor diensten die u verricht aan andere BTW-o...

Hindernissen bij het werken met inmiddels roemruchte AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 6 minuten | 16-09-2019

In tegenstelling tot grote multinationals heeft u als dga waarschijnlijk geen grote afdeling beschikbaar die zorgt dat uw bv soepeltjes vold...

Wat kunt u verwachten bij een naheffingsaanslag loonheffingen?

Aangifte loonheffingen | 4 minuten | 09-09-2019

Bent u te laat met het indienen van een loonaangifte of bent u te laat met de betaling aan de Belastingdienst, dan is er sprake van verzuim....

Ziekte en variabele beloning: moet u alles altijd blijven doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 09-09-2019

Als een werknemer door ziekte zijn eigen werk geheel of deels niet kan verrichten, is die werknemer arbeidsongeschikt. In dat geval gelden e...

De fiscale behandeling van eigen bijdragen van werknemers

Loonadministratie | 6 minuten | 09-09-2019

Het kan zijn dat uw werknemers een eigen bijdrage zijn verschuldigd voor bepaalde verstrekkingen of terbeschikkingstellingen die uw ondernem...

Gebruikte softwarelicenties

Kantoorsoftware | 5 minuten | 09-09-2019

Het is een beetje een goed bewaard geheim: sinds een paar jaar is het mogelijk om softwarelicenties direct door te verkopen aan andere organ...

Inzicht in (online) assessmentmethodes, nu en in de toekomst

Werving en selectie | 6 minuten | 09-09-2019

Hoe weet u of de sollicitant over wie u zo enthousiast bent daadwerkelijk succesvol gaat zijn in de baan? Het is niet bepaald eenvoudig om s...