Verdiepingsartikelen

Mobiliteitsbudget met mobiliteitskaart als bijdrage in de reiskosten

Reiskosten | 4 minuten

Steeds meer werkgevers geven hun werknemers een mobiliteitsbudget in plaats van een vaste reiskostenvergoeding of een leaseauto. De werkneme...

Mag je je bemoeien met de leefstijl van medewerkers?

Preventie | 6 minuten

U heeft oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. Dat is erg zinvol in het kader van...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie | 4 minuten

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het uitkeren van een eventuele transitie...

Hoe staat het met het derde jaar werkloosheidsuitkering?

Werkloosheidswet (WW) | 4 minuten

Sinds 1 januari 2016 krijgen werknemers die werkloos raken, steeds minder lang een WW-uitkering. Ook de duur van de loongerelateerde WGA-uit...

De eisen die de nieuwe privacyregels stellen aan uw salarissoftware

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten

Ook in de salarisadministratie kunt u niet om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heen. Uw salarispakket moet voldoen aan de e...

De gevolgen van de Wet invoering extra geboorteverlof in de praktijk

Verlofregelingen | 4 minuten

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is afgehamerd. Dat betekent dat werknemers van wie de partner een kind krijgt na de bevalling s...

Welke invloed heeft de AVG op de loonstrook en het versturen ervan?

Privacy op het werk | 4 minuten

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Natuurlijk betekent dit ook de nodige aanpassing voor uw ro...

Zelforganiserend team creëren

Leidinggeven | 8 minuten

Steeds meer organisaties gaan over op zelfsturing of zelforganisatie. Het voordeel van zelforganisatie is dat u het aanwezige talent in het...

Aandachtspunten bij meer- en overwerk dat nu onder de WML valt

Minimumloon | 4 minuten

Sinds begin 2018 heeft u met aangepaste regels rond meerwerk en overwerk te maken. Dat komt doordat deze extra uren onder de Wet minimumloon...

Risicoanalyse, privacybescherming en informatiebeveiliging

Data-analyse | 4 minuten

De basis voor privacybescherming en informatiebeveiliging is het analyseren en beheersen van risico’s. Zonder risico’s zouden er geen maatre...