Verdiepingsartikelen

Hoe zit het fiscaal met uitruilen, cafetariasystemen en loon à la carte?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

Het cafetariasysteem is een manier van belonen die u ook onder de werkkostenregeling nog steeds goed kunt toepassen. Hier vindt u meer over...

De bijtelling privégebruik auto van de zaak corrigeren

Auto van de zaak | 7 minuten

Bij de bijtelling wegens privégebruik is de kans op een fout in de salarisadministratie niet ondenkbeeldig. Bijvoorbeeld omdat de catalogusw...

Ziekte en variabele beloning: moet u alles altijd blijven doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten

Als een werknemer door ziekte zijn eigen werk geheel of deels niet kan verrichten, is die werknemer arbeidsongeschikt. In dat geval gelden e...

Aanwijzen als eindheffingsloon binnen de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

Het lijkt alsof er sinds de komst van de werkkostenregeling een nieuwe manier van fiscaal handelen is geïntroduceerd: het zogenoemde aanwijz...

Fiscale afhandeling van studietoelage voor kinderen van werknemers

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

In de praktijk blijken werkgevers tegemoetkomingen aan werknemers te geven voor de studiekosten die hun kinderen maken. Misschien is uw onde...

De concernregeling aan de hand van vier steekwoorden

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten

Bij overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling betalen ondernemingen 80% eindheffing over het meerdere. Die afrekening moe...

Alles over boetes rond de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 6 minuten

Rondom de loonaangifte moet u zich aan de regels houden: u moet op tijd de juiste gegevens aan de Belastingdienst verstrekken, elk tijdvak a...

De fiscale behandeling van eigen bijdragen van werknemers

Loonadministratie | 6 minuten

Het kan zijn dat uw werknemers een eigen bijdrage zijn verschuldigd voor bepaalde verstrekkingen of terbeschikkingstellingen die uw ondernem...

Wat kunt u verwachten bij een naheffingsaanslag loonheffingen?

Aangifte loonheffingen | 4 minuten

Bent u te laat met het indienen van een loonaangifte of bent u te laat met de betaling aan de Belastingdienst, dan is er sprake van verzuim....

De bijzonderheden van fictieve dienstbetrekkingen

Loonadministratie | 5 minuten

U kunt te maken krijgen met de situatie dat er geen sprake is van een dienstbetrekking met een bepaalde opdrachtnemer, maar dat u de arbeids...