Verdiepingsartikelen

Mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 6 minuten | 10-11-2023

We worden nog steeds ouder en daarom was langer doorwerken het devies om ook ons pensioensysteem wat betaalbaarder te houden. De AOW-leeftij...

Sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor werken door gepensioneerden

Pensioen via de werkgever | 4 minuten | 05-10-2023

Sinds 1 juli 2023 is een belangrijke wijziging een feit: het eerder kunnen opnemen van pensioen zónder dat deze vervroegde opname gelijk een...

Wat houden bedongen arbeid en passende arbeid in?

Re-integratie | 4 minuten | 06-09-2023

Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is, kunt u hem ontslaan. Althans, als u zich aan alle regels heeft gehouden. Een uitwerking va...

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW | 5 minuten | 26-06-2023

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

De loonkostenvoordelen: voorwaarden en bedragen

LKV en (jeugd-)LIV | 6 minuten | 28-02-2023

De loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn tegemoetkomingen per werknemer per uur die een organisatie kan krijgen voor het (opnieuw) in dienst neme...

Wat doet de overheid tegen de personeelstekorten?

Werving en selectie | 8 minuten | 19-01-2023

Niet alleen u, maar ook de overheid wil zich inspannen om de krapte aan te pakken. Zo neemt de overheid maatregelen om ervoor te zorgen dat...

Personeelsbeleid voor groeiende groep 55-plus werknemers

Duurzame inzetbaarheid | 8 minuten | 04-11-2022

Demografische ontwikkelingen laten zien dat de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt de komende jaren relatief klein blijft. De groep 55-...

Fiscale kaders van pensioen

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 04-08-2022

Het pensioen in de eerste pensioenpijler is natuurlijk geen vetpot. Werknemers kunnen daarom vaak via de werkgever een aanvullend pensioen o...

Salarisadministratie en werken na AOW

AOW | 4 minuten | 22-04-2022

Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat werknemers ook na het bereiken van de AOW-leeftijd (deels) aan het werk blijven. Of ze dat nu do...

Gevolgen pensioen bij doorwerken na AOW-leeftijd

Pensioen via de werkgever | 3 minuten | 21-10-2021

Als u graag met werknemers wilt (blijven) werken die inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de invloed van de extra inkoms...