Verdiepingsartikelen

Fiscale kaders van pensioen

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 04-08-2022

Het pensioen in de eerste pensioenpijler is natuurlijk geen vetpot. Werknemers kunnen daarom vaak via de werkgever een aanvullend pensioen o...

Salarisadministratie en werken na AOW

AOW | 4 minuten | 22-04-2022

Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat werknemers ook na het bereiken van de AOW-leeftijd (deels) aan het werk blijven. Of ze dat nu do...

De loonkostenvoordelen: voorwaarden en bedragen

LKV en (jeugd-)LIV | 6 minuten | 31-03-2022

De loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn tegemoetkomingen per werknemer per uur die een organisatie kan krijgen voor het (opnieuw) in dienst neme...

Gevolgen pensioen bij doorwerken na AOW-leeftijd

Pensioen via de werkgever | 3 minuten | 21-10-2021

Als u graag met werknemers wilt (blijven) werken die inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de invloed van de extra inkoms...

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW | 5 minuten | 15-10-2021

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

De ketenregeling: balans tussen flexibiliteit en baanzekerheid

Ketenbepaling | 6 minuten | 19-05-2021

Om flexibel te zijn en te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt, heeft u wellicht de voorkeur voor tijdelijke contracten. Functionee...

Verschillende keuzemogelijkheden op pensioeningangsdatum op een rij

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 22-02-2021

Het is niet de bedoeling, maar een werknemer die bijna pensioengerechtigd is, zou er wel eens stress van kunnen krijgen. Al die keuzes die g...

Sociale verzekeringen in een notendop

Sociale verzekeringen | 6 minuten | 29-09-2020

Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel dekt via diverse potjes met geld bepaalde situaties af die zich kunnen voordoen in het leven van uw...

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioenakkoord | 5 minuten | 31-07-2019

Begin juni 2019 hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan o...