Verdiepingsartikelen

BTW-aangifte en privégebruik auto van de zaak

Auto van de zaak | 5 minuten | 06-12-2022

In de laatste BTW-aangifte van het jaar moet u de BTW over het privégebruik van de auto van de zaak meenemen. Maar met welk bedrag c.q. perc...

Samenloopvrijstelling BTW en overdrachtsbelasting

Aangifte BTW | 5 minuten | 29-11-2022

Ondernemers die deelnemen aan het economisch verkeer en leveringen en/of diensten verrichten tegen vergoeding, vallen onder de BTW. Dit bete...

Hoe werkt de belastingrente nu precies?

Contact met de Belastingdienst | 6 minuten | 27-10-2022

Dient u uw aangifte te laat in of u doet uw correcties pas na een bepaalde periode dan zal de Belastingdienst u belastingrente in rekening b...

Buiten de EU aan de gang zonder BTW

Aangifte BTW | 3 minuten | 19-10-2022

Op goederen die de EU verlaten wordt geen BTW geheven. Als u dus goederen uitvoert of opslaat in een douane-entrepot kunt u het nultarief to...

Recht op BTW-aftrek bij inkoopfacturen

Aangifte BTW | 5 minuten | 23-09-2022

Ondernemers die BTW-belaste prestaties verrichten, kunnen de BTW die in rekening wordt gebracht aftrekken. Om het recht op BTW-aftrek te beh...

De BTW-draaimolen vermijden

Aangifte BTW | 3 minuten | 07-09-2022

Van BTW-fraude moet u natuurlijk ver weg blijven. Maar soms heeft u niet eens in de gaten dat u bij frauduleuze handelingen betrokken bent....

BTW-regels voor kort verblijf

Aangifte BTW | 5 minuten | 10-08-2022

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van BTW. Dit geldt echter niet voor de verhuur van een hotel-, pension-, kamp- en vakantiebes...

Wat zijn de BTW-gevolgen van samengestelde diensten in de BTW?

Aangifte BTW | 3 minuten | 04-08-2022

Krijgt u met samengestelde diensten in de BTW te maken, dan moet u goed opletten wat de BTW-gevolgen hiervan zijn. Een samengestelde dienst...

De praktijk en de toekomst van BTW en zonnepanelen

Aangifte BTW | 5 minuten | 31-05-2022

De levering en installatie van zonnepanelen is belast met 21% BTW. Hoewel particulieren deze BTW kunnen terugvragen bij de Belastingdienst,...

Belastingen bij import en export

Internationaal ondernemen en Brexit | 5 minuten | 21-02-2022

Veel ondernemers doen dagelijks internationaal zaken. Goederen en diensten gaan van Nederland naar het buitenland en andersom. Het importere...