Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 7 minuten | 27-01-2023

Aangezien een directeur-grootaandeelhouder (dga) werknemer én directeur is van zijn eigen onderneming, zou je denken dat hij prima afspraken...

Voordeel met de afdrachtvermindering S&O

Innovatie | 5 minuten | 09-01-2023

Speur- en ontwikkelingswerk loont. De overheid stimuleert deze werkzaamheden met een korting op de af te dragen loonbelasting/premie volksve...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning | 4 minuten | 22-12-2022

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm v...

De diverse controles rond de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 9 minuten | 08-12-2022

Na indiening van uw aangifte loonheffingen wordt deze door zowel de Belastingdienst als UWV aan controles onderworpen, op verschillende mome...

Opname van betaald ouderschapsverlof in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 06-12-2022

Per 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor een deel van het ouderschapsverlof waarop zij recht hebben een uitkering van UWV krijgen. Een moo...

Aandachtspunten bij het aanwijzen als eindheffingsloon

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 26-08-2022

Om gebruik te maken van het fiscale voordeel dat de vrije ruimte uw onderneming biedt, zult u de loonbestanddelen die u in onbelast loon voo...

Naheffingen en boetes rond de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 9 minuten | 24-08-2022

Ook al doet u nog zo uw best om het te voorkomen, rond de aangifte loonheffingen kan er natuurlijk altijd iets misgaan. Denk aan een fout in...

Aandachtspunten bij de drie mogelijke manieren voor loonaangifte

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 03-06-2022

U bent er verantwoordelijk voor dat de door uw onderneming verschuldigde loonheffingen op tijd worden aangegeven bij en betaald aan de Belas...

De regels voor het corrigeren van de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 04-04-2022

De Belastingdienst en andere instanties baseren zich voor het bepalen van aangiftes, uitkeringen en toeslagen op de gegevens uit de polisadm...

Beloning voor de hardwerkende werknemer: de overwerkvergoeding

Aangifte loonheffingen | 6 minuten | 23-02-2022

In de arbeidsovereenkomst van uw werknemers staan de afspraken die u met hen heeft gemaakt. Zo staat er of de overeenkomst voor onbepaalde o...