Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 7 minuten | 02-04-2024

De directeur-grootaandeelhouder (dga) is zowel werknemer als directeur van zijn eigen bv. Hij kan in theorie dus eenvoudig afspraken maken o...

De regels van het vakantiegeld voor werknemers

Beloning | 6 minuten | 28-03-2024

De werknemers van uw onderneming hebben recht op een minimum aan vakantiebijslag, op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag...

Veelgestelde vragen over de Zorgverzekeringswet

Sociale verzekeringen | 4 minuten | 28-03-2024

Voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) is via de aangifte loonheffingen een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Die komt meestal voor rek...

De regels voor het corrigeren van de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 6 minuten | 30-01-2024

De Belastingdienst en andere instanties baseren zich voor het bepalen van aangiftes, uitkeringen en toeslagen op de gegevens uit de polisadm...

De administratieve eisen aan de afdrachtvermindering S&O

Aangifte loonheffingen | 6 minuten | 17-01-2024

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk zorgt ervoor dat uw onderneming korting kan krijgen op de af te dragen loonbelasting/premie v...

Wat zijn eindheffingen en hoe gaat u ermee om?

Aangifte loonheffingen | 4 minuten | 11-01-2024

Traditioneel wordt loonbelasting geheven door inhouding op het loon van de werknemer. Sinds 1997 vindt de heffing van loonbelasting ook plaa...

Aandachtspunten bij de code reden einde arbeidsverhouding

Aangifte loonheffingen | 6 minuten | 04-01-2024

2023 was het eerste jaar dat u in de aangifte loonheffingen de rubriek ‘Code reden einde arbeidsverhouding’ heeft moeten invullen. Al was u...

De loonaangifte corrigeren kunt u leren

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 03-01-2024

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een foutje maakt in de loonaangifte. Dan moet u deze wel corrigeren. Hoe moet u dit dan aanpakken? Er zijn...

De dga en de auto van de zaak

Auto van de zaak | 5 minuten | 03-01-2024

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan een auto in privé kopen of via de eigen bv. Bij aanschaf van een nieuwe auto is aankoop via de bv...

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...