Verdiepingsartikelen

Relevante wetswijzigingen in 2023 voor uw OR en achterban

Arbeidsrecht | 6 minuten | 17-01-2023

Het jaar 2023 is gestart. Een goed moment om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daarbij behorende relevante wijzigingen en ontwik...

Neem klachten over uw OR altijd serieus

Achterban van de OR | 6 minuten | 13-12-2022

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor uw OR. Is uw achterban ontevreden over uw OR? Neem collega’s die mopperen dan...

Zorg voor milieu verankeren in organisatie

Klimaatneutraal ondernemen | 9 minuten | 21-10-2022

De klimaattransitie is nooit af. Daarom is bewustwording en een andere mindset in de hele organisatie van belang. De ondernemingsraad heeft...

Belangen achterban bij milieu

Klimaatneutraal ondernemen | 9 minuten | 21-10-2022

Milieumaatregelen kunnen heel divers zijn en dat geldt ook voor de gevolgen voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een d...

OR kan bewustzijn creëren over milieu

Klimaatneutraal ondernemen | 12 minuten | 20-10-2022

Het bedrijfsleven heeft een grote impact op klimaatveranderingen. Pas als uw OR zich daar zelf van bewust is, kunt u die bewustwording doorv...

Zet uw OR op de kaart bij uw achterban met gerichte acties

Achterban van de OR | 6 minuten | 12-08-2022

‘Wat doet de OR nu eigenlijk?’. ‘Ik merk er niets van’. ‘Ik zou niet weten wie er in de OR zitten’. In veel organisaties zijn dat de eerste...

Creëer draagvlak en breek de weerstand

Achterban van de OR | 5 minuten | 21-06-2022

Of voorgenomen besluiten goed uitpakken in de praktijk, is erg afhankelijk van het draagvlak en de weerstand daarvoor. Dat geldt zowel voor...

OR & subsidieregelingen achterban

Achterban van de OR | 6 minuten | 15-06-2022

Uw bestuurder kan gebruikmaken van diverse soorten subsidieregelingen. Deze financiële hulpmiddelen kunnen uw bestuurder ondersteunen om uw...

OR & afspraken over de arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 07-06-2022

Arbeidsvoorwaarden zijn alle voorwaarden op basis waarvan een werknemer arbeid verricht voor een werkgever. In principe onderhandelen werkge...

Zichtbaarheid OR vergroot ook betrokkenheid achterban

Achterban van de OR | 6 minuten | 13-04-2022

Als vertegenwoordiging van de werknemers in uw organisatie is uw OR de overlegpartner van uw bestuurder. Dat vraagt voorbereiding en tijd. A...