Verdiepingsartikelen

Artikel 12 en 13 WOR: Wat zegt de wet over het lidmaatschap van een ondernemingsraad?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 09-02-2019

Het is algemeen bekend dat werknemers zich eerst kandidaat moeten stellen en door de werknemers moet worden gekozen om toe te kunnen treden...