Verdiepingsartikelen

Geef een advies waar uw bestuurder niet omheen kan

Adviesrecht | 5 minuten | 19-10-2020

Als u zich laat leiden door de alledaagse betekenis van het woord ‘adviseren’, kunt u al snel de indruk krijgen dat het adviesrecht van een...

OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Adviesrecht | 6 minuten | 29-07-2020

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR | 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

Uw rechten en bevoegdheden bij een fusie in de praktijk

Ondernemingsraad | 6 minuten | 07-07-2020

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan heeft uw OR verschillende rechten en bevoegdheden. Deze verschillen per fase i...

OR heeft wél adviesrecht bij doorstart na faillissement

Faillissement | 5 minuten | 12-05-2020

Het gaat al een tijdje niet goed met uw organisatie. Er is steeds minder te doen, leveranciers mopperen over betalingen en schorten levering...

Hoe weet uw OR of het aanbod in het sociaal plan mager of mooi is?

Reorganisatie | 5 minuten | 31-07-2019

Een fusie, overname of reorganisatie is aanleiding om een sociaal plan op te stellen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die de gevolgen...

Artikel 30 WOR: Uw adviesrecht bij benoeming of ontslag van een WOR-bestuurder

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 07-07-2019

De meeste ondernemingsraden weten wel dat ze adviesrecht hebben op het ontslag van de bestuurder of de benoeming van een nieuwe bestuurder....

Artikel 25 & 26 WOR: Het adviesrecht van uw OR uitgewerkt van theorie naar praktijk

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 6 minuten | 21-10-2020

Buitenstaanders denken bij het woord OR-advies al snel aan een goed- of afkeuring door de OR van een door of namens de directie uitgewerkt p...