Verdiepingsartikelen

Het wie, wat, wanneer en waarom van de verwerkersovereenkomst

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten | 30-11-2023

Als salarisadministrateur heeft u niet alleen te maken met de persoonsgegevens die u zelf verwerkt. U heeft namelijk ook te maken met extern...

Bedrijfsrecherche inschakelen bij verdenking van werknemer

Fraude | 6 minuten | 02-10-2023

Veel werkgevers worden weleens geconfronteerd met onregelmatigheden op de werkvloer. In de meest extreme gevallen kan er zelfs sprake zijn v...

Beleid voor verantwoord gebruik van apps en social media

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 06-09-2023

In veel functies is een smartphone nodig, of in ieder geval nuttig. Daarbij maken werknemers volop gebruik van apps en social media. Hoewel...

Risicoanalyse voor privacybescherming en informatiebeveiliging

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten | 28-08-2023

De AVG vraagt een hoop van uw organisatie op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging. Dat begint altijd met het ­analyser...

Wat zijn de regels bij het monitoren van werknemers?

Privacy op het werk | 10 minuten | 02-08-2023

Werkgevers kunnen hun werknemers monitoren op de werkvloer of als ze thuiswerken. Dat is op zich niet verboden, zolang ze maar rekening houd...

Organisaties moeten verantwoord omgaan met datalekken

Datalekken | 13 minuten | 31-07-2023

Het beste is om datalekken te voorkomen, maar als ze optreden, moeten organisaties en hun werknemers daar verantwoord en volgens de regels v...

Werken met toestemming verwerking persoonsgegevens

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 8 minuten | 31-05-2023

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van p...

Mijn thuiswerksysteem is onveilig, wat nu?

Cybersecurity | 6 minuten | 03-04-2023

Werknemers werken deels vanuit huis. Veilig thuiswerken is steeds belangrijker. Maar wat als het fout gaat? Ondanks uw voorzorgsmaatregelen...

Thuiswerken vraagt om passend privacybeleid

OR en digitale veiligheid | 6 minuten | 13-09-2022

Door nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer kan de privacy van werknemers in het geding komen. Het is dan ook van belang dat uw organisatie b...

Is het maken van geluidsopnames van gesprekken toegestaan?

Arbeidsrecht | 5 minuten | 08-06-2022

Het komt regelmatig voor: werknemers die – al dan niet stiekem – een geluidsopname maken van een gesprek met hun werkgever. Bijvoorbeeld omd...