Verdiepingsartikelen

Richtlijnen voor het vaststellen van de verantwoordelijkheden voor gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 5 minuten

Zolang bij een verwerking van persoonsgegevens maar één partij betrokken is, dan is het duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt. Als er...

Werken met toestemming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 8 minuten

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van p...